Primena po sistemima - Radijatori - Male stambene zgrade/porodične kuće

Grejanje sa kompaktnim zidnim grejačem uključujući pumpu

> Napor pumpe veći od 15 kPa (preporučena vrednost 30 kPa)

 

radiators single family house

Kombinovani sistem grejanja sa radijatorima i podnim grejanjem

> Multibox Eclipse za individualnu kontrolu sobne temperature i maksimalno ograničenje povrata temperature

> Pogodno i za zidno grejanje

> Svi radijatori koji su povezani na sistem opremljeni su Eclipse termostatskim ventilima

 

radiator single family house combination of radiators and underfloor heating