Informacije O Proizvodima

  Jednostavna ugradnja

  Kompaktna predmontirana jedinica se koristi za sve vrste sistema. Može se brzo povezati na armaturu za sprečavanje povratnog toka kao i na TecBox sa fleksibilnim crevom. Lako se zamenjuje nakon isteka životnog veka.

  Filter sa prozirnim kućištem

  Vidljivi filter sa ispunom dimenzije mreže 25 µm sprečava da nečistoće i smola uđu u sistem.

  Ušteda energije usled smanjenja naslaga kalcijuma

  Manje taloga na najtoplijim površinama sistema dovodi do povećane efikasnosti kotla i na taj način do manje potrošnje energije.

  Ograničenje dopune vode

  Automatsko ograničenje vode za dopunu pomoću PNEUMATEX BrainCube Connect kontrolne jedinice.

  Tehnički opis

  Namena:

  Omekšavanje ili potpuna demineralizacija vode za dopunu u rashladnim i grejnim vodenim sistemima bez aluminijumskih komponenti.

  Funkcija:

  Omekšavanje/demineralizacija vode za dopunu i filtriranje.

  Dimenzije:

  Demin 2000: DN 15
  Refill 6000: DN 15
  All other DN 20

  Konekcija:

  Ulaz:
  3/4" obrtna matica, ravno zaptivanje
  Izlaz:
  Esterni navoj, ravno zaptivanje
  Demin 2000/4000, Refill 6000/12000: 1/2"
  Sva ostala: 3/4"

  Pritisak:

  Nominalni pritisak: PN 8
  Maks. pritisak napojne vode: 8 bar
  Min. pritisak napojne vode: 2 bar (preko pritiska sistema)

  Temperature:

  Maks. dopuštena temperatura, TS: 45°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 5°C

  Maks. protok:

  Demin 2000/4000, Refill 6000/12000: 240 l/h limitiran sa blendom
  Refill 16000 = 1500 l/h
  Refill 36000 = 1900 l/h
  Refill 48000 = 2800 l/h
  Refill Demin 13500 = 1000 l/h
  Refill Demin 18000 = 1800 l/h

  Materijal:

  Telo: Reinforced PP
  Vijčana veza: Mesing
  Filter: PET

  Kapacitet kertridža:

  Omekšavanje:
  6000 l x ° dH 10680 l x ° fH
  12000 l x ° dH 21360 l x ° fH
  16000 l x ° dH 28500 l x ° fH
  36000 l x ° dH 64000 l x ° fH
  48000 l x ° dH 85000 l x ° fH
  Demineralizacija:
  2000 l x ° dH 3560 l x ° fH
  4000 l x ° dH 7120 l x ° fH
  13500 l x ° dH 24000 l x ° fH
  18000 l x ° dH 32000 l x ° fH

  Označavanje:

  IMI Pneumatex Pleno Refill

  Boja:

  Telo: plava
  Poklopac kertridža: providan

  Standards:

  Zadovoljava VDI 2035 Bl. 1, SWKI-BT-102-1 (for Demin models) i ÖNORM H5195-1.

  Pleno Refill 6000, 12000 / Pleno Refill Demin 2000, 4000

  3/4” okretna matica, 1/2” spoljni navoj pogodan za ravnu zaptivku, sa ograničavačem protoka.

  Jedinica za omekšavanje sa zidnim nosačem i 25 µm filterom

  3/4” okretna matica, 1/2” spoljni navoj pogodan za ravnu zaptivku, sa ograničavačem protoka.

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  H
  L1
  L2
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill 6000 filter
  6000
  G3/4
  G1/2
  571
  305
  275
  4,1
  7640153570864
  813 3010
  Refill 12000 filter
  12000
  G3/4
  G1/2
  571
  450
  420
  7,8
  7640161631946
  813 3011

  → = Smer proticanja

  3/4” okretna matica, 1/2” spoljni navoj pogodan za ravnu zaptivku, sa ograničavačem protoka.

  Jedinica za demineralizaciju sa zidnim nosačem i 25 µm filterom

  3/4” okretna matica, 1/2” spoljni navoj pogodan za ravnu zaptivku, sa ograničavačem protoka.

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  H
  L1
  L2
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill Demin 2000 filter
  2000
  G3/4
  G1/2
  571
  305
  275
  4,1
  813 3015
  Refill Demin 4000 filter
  4000
  G3/4
  G1/2
  571
  450
  420
  7,8
  813 3016

  → = Smer proticanja

  Pleno Refill 16000, 36000, 48000 / Pleno Refill Demin 13500, 18000

  Jedinica za omekšavanje

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  8,6
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  12,5
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  15,7
  7640161630499
  813 3230

  → = Smer proticanja

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  Pleno Refill Demin

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  In compliance with SWKI-BT-102-1.

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  12,5
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  15,7
  7640161630512
  813 3270

  → = Smer proticanja

  Pleno P/PI za Pleno Refill

  Kontrolna jedinica TecBox. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R, BrainCube kontrola.Veza na ulazu (Swm): G3/4.Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Pleno PIX Connect

  Kontrolna jedinica TecBox. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R, BrainCube kontrola.
  Veza na ulazu (Swm): G3/4.
  Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  EAN
  Kataloški broj
  PIX
  10
  198
  392
  190
  4,3
  0,04
  1,4
  5901688829851
  301060-20001

  T = Dubina uređaja

  Pel = Električna snaga

  Hidraulička jedinica. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R.Veza na ulazu (Swm): G3/4.Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Pleno PX

  Hidraulička jedinica. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R.
  Veza na ulazu (Swm): G3/4.
  Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  EAN
  Kataloški broj
  PX
  10
  198
  356
  150
  1,5
  0,02
  1,4
  7640161641792
  301060-10011

  T = Dubina uređaja

  Pel = Električna snaga

  Power supply 230V, 24V DC

  Type
  Input
  Output
  Power
  EAN
  Article No
  NG
  230 V AC
  24 V DC
  15 Watt
  7640153570963
  813 3123

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717. Veza (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.
  Veza (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  qwm = protok vode za dopunu

  * maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento V/VI i Transfero TV/TVI
  ** maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento Compact
  *** kada se koristi limiter protoka sa kertridžima za tretman vode niskog protoka
  **** za kombinaciju sa Pleno PX/PIX videti q(pw-pout) dijagram u Pleno Connect katalogu

  Hidraulička jedinica. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R.Veza na ulazu (Swm): G3/4.Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Pleno PX

  Hidraulička jedinica. Dopuna vode bez pumpi. 1 solenoidni ventil, 1 kontaktni vodomer, veza za Pleno P BA4 R.
  Veza na ulazu (Swm): G3/4.
  Veza na izlazu (Sout): G1/2.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  EAN
  Kataloški broj
  PX
  10
  198
  356
  150
  1,1
  0,02
  1,0
  7640161641792
  30106010011

  T = Dubina uređaja

  Pel = Električna snaga

  The meter counts down from the set value to 0, after which the display flashes and a warning beep sounds. 24V signal output to the BMS. Can also display negative values. Setting range: 0 - 99999 lFlow range: 2 - 15 l/min

  Electronic water meter with countdown function for manual make up

  The meter counts down from the set value to 0, after which the display flashes and a warning beep sounds. 24V signal output to the BMS. Can also display negative values.
  Setting range: 0 - 99999 l
  Flow range: 2 - 15 l/min

  Type
  Voltage
  Connection
  EAN
  Article No
  WM 24 V
  24 V DC
  3/8"
  7640153570949
  813 3121
  Rezervni kertridži za zamenu

  Za zamenu kertridža za desalinizaciju kada je dostignut kapacitet ili nakon 2 godine korišćenja.

  Kertridž za potpunu desalinizaciju za module 13500/18000

  Za zamenu kertridža za desalinizaciju kada je dostignut kapacitet ili nakon 2 godine korišćenja.

  Funkcija: Demineralizacija

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  d
  D1
  D2
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Br Artikla
  Refill 13500
  13500
  G2 1/2
  212
  220
  442
  10,6
  7640161630611
  813 3261
  Refill 18000
  18000
  G2 1/2
  264
  270
  428
  13,8
  7640161630550
  813 3271

  Za jedinice tipa 12000 potrebna su dva kertridža.

  Rezervni kertridž za module za omekšavanje 6000/12000

  Za jedinice tipa 12000 potrebna su dva kertridža.

  Funkcija: Omekšavanje

  Tip
  Boja
  Dužina
  EAN
  Br Artikla
  6000
  Transparent
  510
  7640153570895
  813 3101

  Za zamenu kertridža za omekšavanje kada je dostignut kapacitet ili nakon 2 godine korišćenja.

  Rezervni kertridž za modul za omekšavanje 16000/36000/48000

  Za zamenu kertridža za omekšavanje kada je dostignut kapacitet ili nakon 2 godine korišćenja.

  Funkcija: Omekšavanje

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  d
  D1
  D2
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Br Artikla
  Refill 16000
  16000
  G2 1/2
  188
  195
  346
  6,7
  7640161630567
  813 3211
  Refill 36000
  36000
  G2 1/2
  212
  220
  442
  10,6
  7640161630574
  813 3221
  Refill 48000
  48000
  G2 1/2
  264
  270
  428
  13,8
  7640161630604
  813 3231

  Za zamenu smole nakon 2 godine upotrebe ili kad god se dostigne ograničenje kapaciteta.

  Smola u vrećama za Refill Demin 13500/18000

  Za zamenu smole nakon 2 godine upotrebe ili kad god se dostigne ograničenje kapaciteta.

  Funkcija: Demineralizacija

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  L
  B
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Resin 13500
  13500
  480
  330
  110
  6,75
  5902276806964
  304010-70103
  Resin 18000
  18000
  480
  330
  130
  9,0
  5902276806971
  304010-70104

  Obezbeđuje dopunjavanja bez prolivanja u Demin jedinicama 13500/18000

  Levak za demirelizacioni modul

  Obezbeđuje dopunjavanja bez prolivanja u Demin jedinicama 13500/18000

  Tip
  EAN
  Kataloški broj
  Levak
  5902276806988
  304010-70105

  Za jedinice tipa 4000 potrebna su dva kertridža.

  Rezervni kertridž za module za demineralizaciju 2000/4000

  Za jedinice tipa 4000 potrebna su dva kertridža.

  Funkcija: Demineralizacija

  Tip
  Boja
  Dužina
  EAN
  Br Artikla
  2000 Demin
  Plava/transparent
  510
  7640153570901
  813 3102
  Pribor

  Brojilo odbrojava od postavljene vrednosti do 0, nakon čega displej treperi i oglasi se upozoravajući zvučni signal. 24V signalni izlaz ka BMS. Može takođe prikazivati negativne vrednosti. Opseg podešavanja: 0 - 99999 lOpseg protoka: 2 - 15 l/min

  Elektronski vodomer sa funkcijom za odbrojavanja za ručnu dopunu

  Brojilo odbrojava od postavljene vrednosti do 0, nakon čega displej treperi i oglasi se upozoravajući zvučni signal. 24V signalni izlaz ka BMS. Može takođe prikazivati negativne vrednosti.
  Opseg podešavanja: 0 - 99999 l
  Opseg protoka: 2 - 15 l/min

  Tip
  Napon
  Veza
  EAN
  Kataloški broj
  WM 24 V
  24 V DC
  3/8"
  7640153570949
  813 3121

  Sa gornjim sitom. Za nadogradnju na novu verziju glave gde je potrebno.

  Rezervna glava za Pleno Refill

  Sa gornjim sitom. Za nadogradnju na novu verziju glave gde je potrebno.

  Tip
  EAN
  Kataloški broj
  Pleno Refill
  5902276806957
  304010-70102

  Za približno 100 merenja.Funkcija: Određivanje tvrdoće vode u °dH.

  Oprema za merenje ukupne tvrdoće

  Za približno 100 merenja.
  Funkcija: Određivanje tvrdoće vode u °dH.

  Tip
  EAN
  Kataloški broj
  GH 100
  7640153570932
  813 3120

  Funkcija: Filtriranje

  Rezervni filterski kertridž

  Funkcija: Filtriranje

  Tip
  Veličina mreže
  Dužina
  EAN
  Kataloški broj
  25
  25 μm
  250
  7640161631809
  813 3111

  Zidni nosač

  Tip
  L
  H
  B
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  CW
  300
  200
  300
  1,3
  7640161631823
  813 3113

  Napon napajanja 230V, 24V DC

  Tip
  Ulaz
  Izlaz
  Snaga
  EAN
  Kataloški broj
  NG
  230 V AC
  24 V DC
  15 Watt
  7640153570963
  813 3123

  Pleno_Refill_6000_8133000_8133005_small

  Izaberite format PRUZMITE

  8133121_8132122

  Izaberite format PRUZMITE

  media:m_product_photo:a5caf065-69f9-465d-ac44-61fced4ac155

  Izaberite format PRUZMITE

  Pleno_Refill_16000

  Izaberite format PRUZMITE

  8133001_8133006

  Izaberite format PRUZMITE

  8133120

  Izaberite format PRUZMITE

  8133000_8133005

  Izaberite format PRUZMITE

  Cartridge_8133101_small

  Izaberite format PRUZMITE

  8133010

  Izaberite format PRUZMITE

  Electronic_water_meter_8133121_8132122_small

  Izaberite format PRUZMITE

  Refill_16000

  Izaberite format PRUZMITE

  8133102

  Izaberite format PRUZMITE

  8133211

  Izaberite format PRUZMITE

  Filter_8133111_small

  Izaberite format PRUZMITE

  8133111

  Izaberite format PRUZMITE

  Pleno_Refill_12000_8133001_8133006_small

  Izaberite format PRUZMITE

  8133101

  Izaberite format PRUZMITE

  8133011

  Izaberite format PRUZMITE

  Refill_12000_36000_cover

  Izaberite format PRUZMITE

  Cartridge_8133102_small

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi