Informacije O Proizvodima

  Pogodno, pouzdano podešavanje

  U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

  Može se u potpunosti konfigurisati

  Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

  Jednostavna dijagnostika

  Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane.

  Brzo kopiranje podešavanja

  Podešavanje konfiguracije može se brzo kopirati sa TA-Dongle na indentične TA-Slider pogone.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Proporcionalna kontrola
  Ručno upravljanje (TA-Dongle)
  Detekcija hoda
  Samo-podešavanje sile
  Indikacija režima, statusa i položaja
  Podešavanje ograničavanja radnog hoda
  Setovanje minimalnog hoda
  Zaštita blokade ventila
  Detekcija zapušenja ventila
  Bezbedna pozicija u slučaju greške
  Dijagnostika/Logovanje
  Odloženo pokretanje

  I/O verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + Izlazni signal

  Plus verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 1 relej, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC na rezistivnom opterećenju.
  + Izlazni signal

  CO verzija (change-over):
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 1 relej, unutrašnje ožičen za kontrolu TA-M106 pogona na TA-šestokrakom ventilu (maks. 2A, 30 VAC na rezistivnom opterećenju).
  + Izlazni signal

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC/VDC ±15%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.
  CO verzija:
  24 VAC ±15%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

  Potrošnja energije:

  Režim rada: < 1.0 VA (VAC); < 0.6 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  I/O, CO verzija:
  Režim rada: < 1.3 VA (VAC); < 0.7 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  Plus verzija:
  Režim rada: < 1.8 VA (VAC); < 1.0 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  CO verzija: Potrošnja pogona TA-M106 mora se dodati odvojeno.

  Ulazni signal:

  0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
  Prilagodljivi histerezis 0.1-0.5 VDC.
  0.33 Hz filter za niski prolaz.
  Proporcionalni:
  0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC.
  Proporcionalni raspon podele:
  0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC.
  0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC.
  2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC.
  Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
  0-3.3 / 6.7-10 VDC,
  2-4.7 / 7.3-10 VDC,
  0-4.5 / 5.5-10 VDC ili
  2-5.5 / 6.5-10 VDC.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Izlazni signal:

  I/O, Plus, CO verzija:
  0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
  Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Karakteristika:

  Linearna, EQM 0.25 i invertovana EQM 0.25.
  Unapred zadato podešavanje: Linearna.

  Brzina kretanja:

  10 s/mm

  Sila potiska:

  160/200 N

  Samo-kalibracija za IMI Hydronic Engineering ventile.

  Temperatura:

  Temperatura medija: maks. 120°C
  Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
  Skladišno okruženje: -20°C – +70°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

  Nivo zaštite:

  IP54

  (u svim pravcima)

  (u skladu sa EN 60529)

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 61140)

  III (SELV) TA-Slider 160, 160 I/O, 160 CO
  II TA-Slider 160 Plus (zaštitna izolacija)

  Kabl:

  1, 2 ili 5 m. Sa žičanim završecima.
  Bez halogena kao opcija, protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
  TA-Slider 160: tip LiYY, 3x0.25 mm2.
  TA-Slider 160 I/O: tip LiYY, 5x0.25 mm2.
  TA-Slider 160 Plus: tip LiYY, 5x0.25 mm2 i relejni kabl tip H03VV-F, 3x0.75 mm2, sa žičanim završecima.
  TA-Slider 160 CO: tip LiYY, 5x0.25 mm2 i relejni kabl tip LiYY, 3x0.34 mm2, sa priključkom na pogon TA-M106.

  Hod:

  6,9 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Nivo buke:

  Maks. 30 dBA

  Masa:

  TA-Slider 160, I/O:
  0,20 kg, 1 m kabl
  0,25 kg, 2 m kabl
  0,38 kg, 5 m kabl
  TA-Slider 160 Plus:
  0,28 kg, 1 m kablovi
  0,38 kg, 2 m kablovi
  0,67 kg, 5 m kablovi
  TA-Slider 160 CO:
  0,32 kg, 1 m/1,5 m kablovi
  0,37 kg, 2 m/1,5 m kablovi
  0,50 kg, 5 m/1,5 m kablovi

  Priključak na ventil:

  Sigurnosna matica M30x1,5.

  Materijal:

  Poklopac: PC/ABS GF8
  Kućište: PA GF40.
  Sigurnosna matica: Niklovani mesing.

  Boja:

  Bela RAL 9016, siva RAL 7047.

  Označavanje:

  Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda, kataloški broj i tehnička specifikacija.

  Sertifikacija CE:

  LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
  EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
  RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

  Standard proizvoda:

  EN 60730.

  Artikli – TA-Slider 160

  TA-Slider 160

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5901688828397
  322224-10111
  2
  24 VAC/VDC
  5901688828403
  322224-10112
  5
  24 VAC/VDC
  5901688828410
  322224-10113
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5901688828427
  322224-10114
  2
  24 VAC/VDC
  5901688828434
  322224-10115
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883323
  322224-10116
  Artikli – TA-Slider 160 I/O

  TA-Slider 160 I/O

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5902276895951
  322224-10411
  2
  24 VAC/VDC
  5902276895968
  322224-10412
  5
  24 VAC/VDC
  5902276895975
  322224-10413
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5902276895982
  322224-10414
  2
  24 VAC/VDC
  5902276895999
  322224-10415
  5
  24 VAC/VDC
  5902276896002
  322224-10416
  Artikli – TA-Slider 160 Plus

  TA-Slider 160 Plus

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, relej, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5902276883330
  322224-10211
  2
  24 VAC/VDC
  5902276883347
  322224-10212
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883354
  322224-10213
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5902276883361
  322224-10214
  2
  24 VAC/VDC
  5902276883378
  322224-10215
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883385
  322224-10216
  Artikli – TA-Slider 160 CO

  TA-Slider 160 CO

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, relej sa priključkom na pogon TA-M106, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Dužina relej kabla* [m]
  EAN
  Kataloški broj
  1
  1,5
  5901688823477
  322224-10511
  2
  1,5
  5901688823484
  322224-10512
  5
  1,5
  5901688823491
  322224-10513
  Sa kablom bez halogena
  1
  1,5
  5901688823507
  322224-10514
  2
  1,5
  5901688823514
  322224-10515
  5
  1,5
  5901688823521
  322224-10516

  *) 1,5 m dužine kabla za TA-M106 daje ukupnu dužinu kabla od 3 m za sve modele.

  Dodatna oprema

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  TA-Dongle

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  EAN
  Kataloški broj
  5901688828632
  322228-00001

  TA-Dongle_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410415

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410111

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_small

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410416

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410214

  Izaberite format PRUZMITE

  32222800001

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410413

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410216

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_right

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_right

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410414

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_front_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410112

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410113

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410215

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410212

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410115

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410114

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410116

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410412

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410211

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410411

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410213

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_CO

  Izaberite format PRUZMITE

  Drawings

  2D3D