Informacije O Proizvodima

  Pogodno, pouzdano podešavanje

  U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

  Može se u potpunosti konfigurisati

  Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

  Jednostavna dijagnostika

  Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane.

  Brzo kopiranje podešavanja

  Podešavanje konfiguracije može se brzo kopirati sa TA-Dongle na indentične TA-Slider pogone.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Proporcionalna kontrola
  Ručno upravljanje (TA-Dongle)
  Detekcija hoda
  Samo-podešavanje sile
  Indikacija režima, statusa i položaja
  Podešavanje ograničavanja radnog hoda
  Setovanje minimalnog hoda
  Zaštita blokade ventila
  Detekcija zapušenja ventila
  Bezbedna pozicija u slučaju greške
  Dijagnostika/Logovanje
  Odloženo pokretanje

  I/O verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + Izlazni signal

  Plus verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 1 relej, maks. 5A, 30 VDC/250 VAC na rezistivnom opterećenju.
  + Izlazni signal

  CO verzija (change-over):
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 1 relej, unutrašnje ožičen za kontrolu TA-M106 pogona na TA-šestokrakom ventilu (maks. 2A, 30 VAC na rezistivnom opterećenju).
  + Izlazni signal

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC/VDC ±15%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.
  CO verzija:
  24 VAC ±15%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

  Potrošnja energije:

  Režim rada: < 1.0 VA (VAC); < 0.6 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  I/O, CO verzija:
  Režim rada: < 1.3 VA (VAC); < 0.7 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  Plus verzija:
  Režim rada: < 1.8 VA (VAC); < 1.0 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 0.5 VA (VAC); < 0.25 W (VDC)
  CO verzija: Potrošnja pogona TA-M106 mora se dodati odvojeno.

  Ulazni signal:

  0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
  Prilagodljivi histerezis 0.1-0.5 VDC.
  0.33 Hz filter za niski prolaz.
  Proporcionalni:
  0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC.
  Proporcionalni raspon podele:
  0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC.
  0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC.
  2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC.
  Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
  0-3.3 / 6.7-10 VDC,
  2-4.7 / 7.3-10 VDC,
  0-4.5 / 5.5-10 VDC ili
  2-5.5 / 6.5-10 VDC.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Izlazni signal:

  I/O, Plus, CO verzija:
  0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
  Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Karakteristika:

  Linearna, EQM 0,25 i invertovana EQM 0,25.
  Unapred zadato podešavanje: Linearna.

  Brzina kretanja:

  10 s/mm

  Sila potiska:

  160/200 N

  Samo-kalibracija za IMI Hydronic Engineering ventile.

  Temperatura:

  Temperatura medija: maks. 120°C
  Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
  Skladišno okruženje: -20°C – +70°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

  Nivo zaštite:

  IP54

  (u svim pravcima)

  (u skladu sa EN 60529)

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 61140)

  III (SELV) TA-Slider 160, 160 I/O, 160 CO
  II TA-Slider 160 Plus (zaštitna izolacija)

  Kabl:

  1, 2 ili 5 m. Sa žičanim završecima.
  Bez halogena kao opcija, protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
  TA-Slider 160: tip LiYY, 3x0.25 mm2.
  TA-Slider 160 I/O: tip LiYY, 5x0.25 mm2.
  TA-Slider 160 Plus: tip LiYY, 5x0.25 mm2 i relejni kabl tip H03VV-F, 3x0.75 mm2, sa žičanim završecima.
  TA-Slider 160 CO: tip LiYY, 5x0.25 mm2 i relejni kabl tip LiYY, 3x0.34 mm2, sa priključkom na pogon TA-M106.

  Hod:

  6,9 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Nivo buke:

  Max. 30 dBA

  Masa:

  TA-Slider 160, I/O:
  0,20 kg, 1 m kabl
  0,25 kg, 2 m kabl
  0,38 kg, 5 m kabl
  TA-Slider 160 Plus:
  0,28 kg, 1 m kablovi
  0,38 kg, 2 m kablovi
  0,67 kg, 5 m kablovi
  TA-Slider 160 CO:
  0,32 kg, 1 m/1,5 m kablovi
  0,37 kg, 2 m/1,5 m kablovi
  0,50 kg, 5 m/1,5 m kablovi

  Priključak na ventil:

  Sigurnosna matica M30x1,5.

  Materijal:

  Poklopac: PC/ABS GF8
  Kućište: PA GF40.
  Sigurnosna matica: Niklovani mesing.

  Boja:

  Bela RAL 9016, siva RAL 7047.

  Označavanje:

  Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda, kataloški broj i tehnička specifikacija.

  Sertifikacija CE:

  LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
  EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
  RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

  Standard proizvoda:

  EN 60730

  Artikli – TA-Slider 160

  TA-Slider 160

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5901688828397
  322224-10111
  2
  24 VAC/VDC
  5901688828403
  322224-10112
  5
  24 VAC/VDC
  5901688828410
  322224-10113
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5901688828427
  322224-10114
  2
  24 VAC/VDC
  5901688828434
  322224-10115
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883323
  322224-10116
  Artikli – TA-Slider 160 I/O

  TA-Slider 160 I/O

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5902276895951
  322224-10411
  2
  24 VAC/VDC
  5902276895968
  322224-10412
  5
  24 VAC/VDC
  5902276895975
  322224-10413
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5902276895982
  322224-10414
  2
  24 VAC/VDC
  5902276895999
  322224-10415
  5
  24 VAC/VDC
  5902276896002
  322224-10416
  Artikli – TA-Slider 160 Plus

  TA-Slider 160 Plus

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, relej, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  1
  24 VAC/VDC
  5902276883330
  322224-10211
  2
  24 VAC/VDC
  5902276883347
  322224-10212
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883354
  322224-10213
  Sa kablom bez halogena
  1
  24 VAC/VDC
  5902276883361
  322224-10214
  2
  24 VAC/VDC
  5902276883378
  322224-10215
  5
  24 VAC/VDC
  5902276883385
  322224-10216
  Artikli – TA-Slider 160 CO

  TA-Slider 160 CO

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, relej sa priključkom na pogon TA-M106, VDC izlazom signal

  Dužina kabla [m]
  Dužina relej kabla* [m]
  EAN
  Kataloški broj
  1
  1,5
  5901688823477
  322224-10511
  2
  1,5
  5901688823484
  322224-10512
  5
  1,5
  5901688823491
  322224-10513
  Sa kablom bez halogena
  1
  1,5
  5901688823507
  322224-10514
  2
  1,5
  5901688823514
  322224-10515
  5
  1,5
  5901688823521
  322224-10516

  *) 1,5 m dužine kabla za TA-M106 daje ukupnu dužinu kabla od 3 m za sve modele.

  Dodatna oprema

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  TA-Dongle

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  EAN
  Kataloški broj
  5901688828632
  322228-00001

  32222410211

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410415

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410114

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Dongle_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  32222800001

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410116

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410416

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_right

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410414

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410413

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410411

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410111

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410213

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410115

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_small

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410113

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410412

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_front_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_right

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410215

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410214

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_Plus_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider_160_CO

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410112

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410216

  Izaberite format PRUZMITE

  32222410212

  Izaberite format PRUZMITE