Informacije O Proizvodima

  Pogodno, pouzdano podešavanje

  U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

  Može se u potpunosti konfigurisati

  Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

  Jednostavna dijagnostika

  Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane.

  Brzo kopiranje podešavanja

  Podešavanje konfiguracije može se brzo kopirati sa TA-Dongle na indentične TA-Slider pogone.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Proporcionalna kontrola
  Ručno upravljanje (TA-Dongle)
  Detekcija hoda
  Samo-podešavanje sile
  Indikacija režima, statusa i položaja
  Podešavanje ograničavanja radnog hoda
  Setovanje minimalnog hoda
  Zaštita blokade ventila
  Detekcija zapušenja ventila
  Bezbedna pozicija u slučaju greške
  Dijagnostika/Logovanje
  Odloženo pokretanje

  BACnet/Modbus verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 2 priključka za temperaturni senzor Pt1000.

  BACnet/Modbus CO (preklopna) verzija:
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 2 priključka za temperaturni senzor Pt1000.
  + 1 relej, unutrašnje ožičen za kontrolu TA-M106 pogona na TA-šestokrakom ventilu (maks. 2A, 30 VAC/VDC na rezistivnom opterećenju).

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC/VDC ±15%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.
  BACnet/Modbus CO:
  24 VAC samo za omogućavanje napajanja TA-M106 pogona.

  Potrošnja energije:

  BACnet/Modbus:
  Režim rada: < 1.5 VA (VAC); < 1.0 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 1.2 VA (VAC); < 0.75 W (VDC)
  BACnet/Modbus CO:
  Režim rada: < 1.5 VA (VAC)
  Režim pripravnosti: < 1.2 VA (VAC)
  Potrošnja pogona TA-M106 mora se dodati odvojeno.

  Ulazni signal:

  Za BACnet/Modbus ili hibridni kontrolni mod;
  0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
  Prilagodljivi histerezis 0.1-0.5 VDC.
  0.33 Hz filter za niski prolaz.
  Proporcionalni:
  0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC.
  Proporcionalni raspon podele:
  0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC.
  0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC.
  2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC.
  Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
  0-3.3 / 6.7-10 VDC,
  2-4.7 / 7.3-10 VDC,
  0-4.5 / 5.5-10 VDC ili
  2-5.5 / 6.5-10 VDC.
  Unapred zadato podešavanje: Preko BACnet/Modbus. Ako je izabran Hibridni mod, podrazumevani ulazni signal je Proporcionalni 0-10 VDC.

  Izlazni signal:

  Preko BACnet/Modbus.

  Karakteristika:

  Linearna, EQM 0,25 i invertovana EQM 0,25.
  Unapred zadato podešavanje: Linearna.

  Brzina kretanja:

  10 s/mm

  Sila potiska:

  160/200 N

  Samo-kalibracija za IMI Hydronic Engineering ventile.

  Temperatura:

  Temperatura medija: maks. 120°C
  Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
  Skladišno okruženje: -20°C – +70°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

  Nivo zaštite:

  IP54

  (u svim pravcima)

  (u skladu sa EN 60529)

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 61140)

  III (SELV)

  Kabl:

  Odvojeni prepleteni kablovi (videti Dodatna oprema).
  Tip LiYCY 5x0.34 mm2 (kablovi A i B) i tip LiYY 6x0.34 mm2 (kabl C).
  Bez halogena, protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.
  Relejni kabl (CO verzija):
  Tip LiYY 3x0.34 mm2.
  1, 2 ili 5 m. Sa priključkom na pogon TA-M106.
  Bez halogena, protivpožarna klasa B2ca – s1a, d1, a1 u skladu sa EN 50575.

  Hod:

  6,9 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Nivo buke:

  Max. 30 dBA

  Masa:

  BACnet/Modbus: 0.22 kg
  BACnet/Modbus CO:
  0.26 kg, 1 m relarelejni kabl
  0.31 kg, 2 m relejni kabl
  0.45 kg, 5 m relejni kabl

  Priključak na ventil:

  Sigurnosna matica M30x1,5.

  Materijal:

  Poklopac: PC/ABS GF8
  Kućište: PA GF40.
  Sigurnosna matica: Niklovani mesing.

  Boja:

  Bela RAL 9016, siva RAL 7047.

  Označavanje:

  Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda, kataloški broj i tehnička specifikacija.

  Sertifikacija CE:

  LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
  EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
  RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

  Standard proizvoda:

  EN 60730

  Artikli - TA-Slider 160 BACnet/Modbus

  TA-Slider 160 BACnet/Modbus

  Ulazni signal: Preko Bus ili 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom i 2 priključka za temperaturni senzor Pt1000

  Bus
  EAN
  Kataloški broj
  BACnet
  5901688823590
  322224-13011
  Modbus
  5901688823538
  322224-12011
  Artikli - TA-Slider 160 BACnet/Modbus CO

  TA-Slider 160 BACnet/Modbus CO

  Ulazni signal: Preko Bus ili 0(2)-10 VDC

  Sa binarnim ulazom, 2 priključka za temperaturni senzor Pt1000 i relej 24V

  Dužina relejnog kabla [m]
  Bus
  EAN
  Kataloški broj
  Sa relejnim kablom bez halogena
  1
  BACnet CO
  5901688823743
  322224-13514
  2
  BACnet CO
  5902276896743
  322224-13515
  5
  BACnet CO
  5901688823767
  322224-13516
  1
  Modbus CO
  5901688823682
  322224-12514
  2
  Modbus CO
  5901688823699
  322224-12515
  5
  Modbus CO
  5901688823705
  322224-12516
  Dodatna oprema

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  TA-Dongle

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  EAN
  Kataloški broj
  5901688828632
  322228-00001

  A: Za povezivanje prvog TA-Slider 160/500 BACnet ili Modbus u serijskom lancu na Bus.B: Između dva pogona u serijskom lancu.C: Za omogućavanje hibridnog moda ili obezbeđivanje napajanja u slučaju dugog serijskog lanca.

  Prepleteni kabl

  A: Za povezivanje prvog TA-Slider 160/500 BACnet ili Modbus u serijskom lancu na Bus.
  B: Između dva pogona u serijskom lancu.
  C: Za omogućavanje hibridnog moda ili obezbeđivanje napajanja u slučaju dugog serijskog lanca.

  Dužina kabla [m]
  EAN
  Kataloški broj
  Kablom bez halogena
  Tip A
  1,5
  5902276898228
  322042-80012
  5
  5902276898235
  322042-80013
  10
  5902276898242
  322042-80014
  Tip B
  1,5
  5902276898259
  322042-80015
  5
  5902276898266
  322042-80016
  10
  5902276898273
  322042-80017
  Tip C
  1,5
  5902276898280
  322042-80018
  5
  5902276898297
  322042-80019
  10
  5902276898303
  322042-80020

  32204280004_cable-B

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_persp_R

  Izaberite format PRUZMITE

  32204280001_cable-A

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_CO_front_L

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Dongle_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_CO_front_R

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_CO_persp_R

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_front_R

  Izaberite format PRUZMITE

  32204280007_cable-C

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_CO_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  TA-Slider160_BACnet_Modbus_front_L

  Izaberite format PRUZMITE