Informacije O Proizvodima

  Može se u potpunosti konfigurisati fail-safe (sigurnosna) funkcija

  Podešavanje pozicije hoda (izvučen, uvučen ili među položaj) i funkcija odlaganja za ulazak/izlazak iz fail-safe moda za pouzdanu i optimalnu fail-safe (sigurnosnu) funkciju.

  Pogodno, pouzdano podešavanje

  U potpunosti prilagodljivo uz pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a korišćenjem TA-Dongle adaptera.

  Može se u potpunosti konfigurisati

  Više od 200 opcija podešavanja omogućavaju konfigurisanje ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, karakteristika i mnogih drugih parametara.

  Jednostavna dijagnostika

  Prati poslednjih 10 grešaka kako bi omogućio da sistemske greške budu brzo identifikovane i provera ispravnosti rada fail-safe (sigurnosne) funkcije.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Električna fail-safe (sigurnosna) funkcija
  Proporcionalna kontrola
  Kontrola u 3-tačke
  Kontrola uključivanja-isključivanja (on/off)
  Ručno upravljanje
  Detekcija hoda
  Indikacija režima, statusa i položaja
  Izlazni signal VDC
  Podešavanje ograničavanja radnog hoda
  Setovanje minimalnog hoda
  Zaštita blokade ventila
  Detekcija zapušenja ventila
  Bezbedna pozicija u slučaju greške
  Dijagnostika/Logovanje
  Odloženo pokretanje

  Sa relej panelom
  + 1 binarni ulaz, maks. 100 Ω, kabl maks. 10 m ili oklopljeni kablovi.
  + 2 releja, maks. 3A, 30 VDC/250 VAC na rezistivnom opterećenju
  + izlazni signal u mA

  Fail-safe (sigurnosna) funkcija:

  Programibilna pozicija ventila, izvučena, uvučena ili među pozicija prilikom pada napona.

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC/VDC ±15%.
  100-240 VAC ±10%.
  Frekvencija 50/60 Hz ±3 Hz.

  Potrošnja energije:

  Maksimum: < 18.4 VA (VAC); < 9.1 W (VDC)
  Režim rada: < 9 VA (VAC); < 4.8 W (VDC)
  Režim pripravnosti: < 1.6 VA (VAC); < 0.7 W (VDC)
  Vršna potrošnja se javlja kratko vreme nakon prekida napajanja za punjenje kondezatora.

  Ulazni signal:

  0(2)-10 VDC, Ri 47 kΩ.
  Prilagodljiva osetljivost 0.1-0.5 VDC.
  0.33 Hz filter za niski prolaz.
  0(4)-20 mA Ri 500 Ω.
  Proporcionalni:
  0-10, 10-0, 2-10 ili 10-2 VDC
  0-20, 20-0, 4-20 ili 20-4 mA
  Proporcionalni raspon podele:
  0-5, 5-0, 5-10 ili 10-5 VDC
  0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ili 10-5.5 VDC
  2-6, 6-2, 6-10 ili 10-6 VDC
  0-10, 10-0, 10-20 ili 20-10 mA
  4-12, 12-4, 12-20 ili 20-12 mA
  Proporcionalni dvojni-opseg (za prebacivanje):
  0-3.3 / 6.7-10 VDC,
  10-6.7 / 3.3-0 VDC,
  2-4.7 / 7.3-10 VDC ili
  10-7.3 / 4.7-2 VDC.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Izlazni signal:

  0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,25 kΩ.
  0(4)-20 mA, max. 700 Ω.
  Rasponi: Videti “Ulazni signal”.
  Unapred zadato podešavanje: Proporcionalni 0-10 VDC.

  Karakteristika:

  Linearna, EQM 0,25 i invertovana EQM 0,25.
  Unapred zadato podešavanje: Linearna.

  Brzina kretanja:

  3, 4, 6, 8, 12 ili 16 s/mm
  Unapred zadato podešavanje: 3 s/mm

  Fail-safe kašnjenje:

  Podesivo između 0 i 10 sekundi.
  Unapred zadato podešavanje: 2 s

  Kašnjenje za stabilizaciju napona:

  Podesivo između 0 i 5 sekundi.
  Unapred zadato podešavanje: 2 s

  Vreme pred-punjenja:

  < 60 s

  Sila potiska:

  750 N

  Temperatura:

  Temperatura medija: 0°C – +120°C
  Radno okruženje: 0°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)
  Skladišno okruženje: -20°C – +50°C (5-95%RH, bez kondenzacije)

  Nivo zaštite:

  IP54

  (u svim pravcima)

  (u skladu sa EN 60529)

  Klasa zaštite:

  (u skladu sa EN 61140)
  100-240 VAC: Klasa I
  24 VAC/VDC: Klasa I

  Hod:

  22 mm

  Automatska detekcija hoda ventila (detekcija hoda).

  Nivo buke:

  Maks. 40 dBA

  Masa:

  1,6 kg

  Priključak na ventil:

  Uz pomoć dva M8 zavrtnja na ventil i brzom spojnicom na osovinu.

  Materijal:

  Poklopac: PBT
  Držač: Alu EN44200

  Boja:

  Narandžasta RAL 2011, siva RAL 7043.

  Označavanje:

  IMI TA, naziv proizvoda, kataloški br. i tehnička specifikacija.
  LED-opis indikacije.

  Sertifikacija CE:

  LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
  EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
  RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

  Standard proizvoda:

  EN 60730

  (za rezidencijalne i industrijske oblasti)

  Kabl:

  Poprečni presek žice*: 0.5-2.0 mm2
  Klasa zaštite I: H05VV-F ili slična
  Klasa zaštite III: LiYY ili slična

  *) Napomena: Preseci ožičenja moraju biti izabrani u skladu sa snagom aktuatora i dužinom linija, tako da napon napajanja na pogon ne ide ispod 20.4 VAC/VDC (24 VAC/VDC minus 15%).
  U slučaju VDC ulaznog signala na 24 VAC/VDC napajanja pogona, pad napona na neutralnoj liniji mora biti manji od definisanog nivoa histerezisa za VDC ulazni signal.

  Artikli

  TA-Slider 750 Fail-safe Plus

  Ulazni signal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-položajni, on-off

  Sa binarnim ulazom, relejima, mA izlaznim signalom

  Napon električnog napajanja
  EAN
  Kataloški broj
  24 VAC/VDC
  5902276898822
  322226-10319
  100-240 VAC
  5902276898839
  322226-40319
  Dodatna oprema

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  TA-Dongle

  Za Bluetooth komunikaciju sa aplikacijom HyTune app, podešavanja promene konfiguracije i prebacivanje na ručno upravljanje.

  EAN
  Kataloški broj
  5901688828632
  322228-00001
  Pribor

  Uključena osovina (produžetak) i produženi vijci.Temperaturni opseg do -10°C.Napon 24 VAC ±10%, 50/60Hz ±5%.Snaga PN približ. 30 W.Struja 1,4 A.Površinska temperatura maks. 50°C.

  Grejači vretena

  Uključena osovina (produžetak) i produženi vijci.
  Temperaturni opseg do -10°C.
  Napon 24 VAC ±10%, 50/60Hz ±5%.
  Snaga PN približ. 30 W.
  Struja 1,4 A.
  Površinska temperatura maks. 50°C.

  Ventil
  DN
  L
  H
  W
  D
  EAN
  Kataloški broj
  146
  49
  70
  30
  TA-Modulator
  40-50
  5902276819483
  322042-80802
  TA-Modulator
  65-200
  3831112534834
  322042-80010
  KTM 512
  15-50
  3831112533431
  322042-80900
  KTM 512
  65-125
  3831112533455
  322042-81401

  TA-Slider_750_Fail-safe_Plus

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi