Funksjoner & fordeler

  BrainCube-kontroll

  Selvoptimaliserende med minnefunksjon.

  Enkel oppstart. Fjerntilgang via IMI webserver (krever internet tilgang) gir ekstern tilgang og støtte ved feilsøking. Standard grensesnitt for kommunikasjon er ModBus TCP eller ModBus RTU for oppkobling mot SD anlegg.

  Trykksetting

  2 pumper, 2 returkoblinger hver med 2 seriekoblede magnetventiler. Veksling er tids- og belastningsavhengig.

  PowerCube bryterskap med halogenfri kabling.

  Hovedbryter med nødstopp funksjon; 2 stk motorvern. Automatisk myk start/stopp for hver pumpe.

  Fillsafe-etterfyllingsovervåkning

  med mulighet til å kontrollere vannetterfylling gjennom en Pleno PX.

  Teknisk beskrivelse - TecBox kontrollenhet

  Anvendelsesområde:

  Varme-, solenergi- og kjølevannsanlegg.
  For systemer i henhold til EN 12828 og valgfri >110 °C for syst. i henhold til EN 12952, EN 12953 med ekstra trykkbegrenser Paz PMIN og kar-nivå begrenser ComCube DML Connect. Solfanger systemer i henhold til EN 12976, ENV 12977 med lokal overtemperatur beskyttelse i tilfelle strømbortfall.

  Medie:

  Ihht VDI 2035. Ikke-aggressivt og gift-fritt medie.
  Tilsetning av frostvæske opp til 50%.

  Trykk:

  Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
  Maksimalt tillatt trykk, PS: se Artikler

  Temperatur:

  Maksimalt tillatt temperatur, TS: 90 °C
  Laveste tillatte temperatur, TSmin: 0 °C
  Maksimalt tillatte omgivelsestemperatur, TA: 40 °C
  Laveste tillatte omgivelsestemperatur, TAmin: 5 °C

  Nøyaktighet:

  Nøyaktig trykkvedlikehold ± 0.2 bar.

  Spenning:

  Main current: 3x 400V / 50Hz (3P + PE)
  Control voltage: 230V / 50Hz (P + N + PE)

  Elektriske koblinger:

  Stedlig sikring ihht. spenning og lokale normer.

  4 potensialfrie utganger (individuelt programmerbare) for ekstern alarmindikasjon (230V maks. 2A)
  2 potensialfrie utganger for statusmeldinger.
  Motorvernbrytere pumpe P1 og P2.
  1 potensial-fri utgang for kontroll av en ekstern vannpåfyllings-enhet.
  3 stk terminalkontakter for valgfri ekstra trykk-, nivå-, temperatur begrenser.
  1 RS-485 inn-/utgang
  1 Ethernet RJ45 kontakt
  Koblingsskinne PowerCube for direkte kobling av de ovennevnte anslutninger.
  1 USB kontakt for software oppdatering og nedlasting av driftslogg.

  Brannvern:

  All elektrisk kabling er gjort i halogenfri versjon i henhold til EN 50575 og EN 13501-6. Klassifisering Cca s1-d1-a1 for eksterne kabler. Klassifisering Dca s2-d2-a2 for enkeltledninger i PowerCube kontrollskap.

  Beskyttelsesklasse:

  IP 54

  Materiale:

  I hovedsak: stål, messing og bronse

  Tilkobling:

  Vannetterfylling (Swm): Rp3/4
  Kar (Sv): 80/6 DN/PN

  Standard:

  Bygget i henhold til
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Teknisk beskrivelse - Ekspansjonskar

  Anvendelsesområde:

  Kun sammen med kontrollenhet TecBox. Se anvendelsesområde under teknisk beskrivelse, Kontrollenhet TecBox.

  Transfero TGIH:

  Med ekstra elektronisk målefot LT og mulighet for tilkobling av en ComCube DML for individuelt måling av av kar-nivå, innholddisplay og alarmkrets for min/maks kar-nivå. Anbefales for applikasjoner i henhold til EN 12952 og EN 12953

  Medie:

  Ihht VDI 2035. Ikke-aggressivt og gift-fritt medie.
  Tilsetning av frostvæske opp til 50%.

  Trykk:

  Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
  Maksimalt tillatt trykk, PS: 2 bar

  Temperatur:

  Maksimalt tillatt temperatur, TS: 120 °C
  Laveste tillatte temperatur, TSmin: -10 °C
  Maksimalt tillatte bagtemperatur, TB: 70 °C
  Laveste tillatte bagtemperatur, TBmin: 5 °C

  Materiale:

  Stål, sveiset. Farge: beryllium.

  Standard:

  Bygget i henhold til PED 2014/68/EU.

  Garanti:

  5-års garanti på karet.
  5-års garanti på den lufttette airproof-butylgummibag.

  TecBox kontrollenhet

  Tilkobling, kar (Sv): DN 80 / PN 6Tilkobling, vannetterfylling (SWM): Rp 3/4

  Transfero TI Connect

  Tilkobling, kar (Sv): DN 80 / PN 6
  Tilkobling, vannetterfylling (SWM): Rp 3/4

  Type
  PS
  [bar]
  H
  m
  [kg]
  Sout
  [DN/PN]
  Pel
  [kW]
  SPL
  [dB(A)]
  EAN
  Artikkelnr.
  TI 90.2 PC1
  16
  1200
  135
  50/40
  3,0
  <70
  7640161643017
  301030-80912
  TI 120.2 PC1
  16
  1200
  145
  50/40
  3,8
  <70
  7640161643024
  301030-80913
  TI 150.2 PC1
  16
  1200
  170
  50/40
  5,4
  <70
  7640161643031
  301030-80914
  TI 190.2 PC1
  25
  1200
  195
  50/40
  5,4
  <70
  7640161643038
  301030-80915
  TI 230.2 PC1
  25
  1300
  215
  50/40
  7,2
  <70
  7640161643055
  301030-80916
  TI 61.2 PC1
  10
  1200
  135
  80/16
  3,0
  <70
  7640161643062
  301030-81111
  TI 91.2 PC1
  10
  1200
  150
  80/16
  4,2
  <70
  7640161643079
  301030-81112
  TI 111.2 PC1
  16
  1200
  175
  80/16
  5,4
  <70
  7640161643086
  301030-81113
  TI 161.2 PC1
  16
  1300
  190
  80/16
  7,2
  <70
  7640161643093
  301030-81114
  TI 231.2 PC1
  25
  1600
  250
  80/40
  12,4
  <70
  7640161643116
  301030-81116
  TI 62.2 PC1
  10
  1200
  185
  80/16
  5,4
  <70
  7640161643123
  301030-81117
  TI 102.2 PC1
  16
  1200
  205
  80/16
  7,2
  <70
  7640161643130
  301030-81118
  TI 132.2 PC1
  16
  1200
  215
  80/16
  9,4
  <70
  7640161643147
  301030-81119
  TI 182.2 PC1
  25
  1400
  280
  80/40
  12,4
  <70
  7640161643154
  301030-81120

  *) Utførelser ≥ TI ..3.2 og spesialanlegg på forespørsel.

  Tilbehør for kontrollmoduler: Kommunikasjonsmodul.
  Tilleggsutstyr: trykkbegrenser Paz PMIN og innholdsindikator ComCube DML. Master-Slave.

  Tilbehør kontrollmoduler

  Visning av nivå i det tilkoblede karet. 4 stk potensialfrie, digitale utganger (NO). Hver utgang er elektronisk inverterbar (NC).3.5” TFT opplyst touchskjerm med farger. Integrert standard tilkoblingsmuligheter (Ethernet, RS 485) for IMI web server og/eller SD system (Modbus).

  ComCube DML Connect

  Visning av nivå i det tilkoblede karet. 4 stk potensialfrie, digitale utganger (NO). Hver utgang er elektronisk inverterbar (NC).
  3.5” TFT opplyst touchskjerm med farger.
  Integrert standard tilkoblingsmuligheter (Ethernet, RS 485) for IMI web server og/eller SD system (Modbus).

  Type
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Artikkelnr.
  DML Connect
  180
  220
  140
  1,0
  0,1
  7640161643168
  301032-30018

  T = Anordningens dybde.

  Kommunikasjonsenhet. Fabrikkmonteres for Transfero TI2 atskilte analoge utganger 4-20 mA for tilkobling til administrasjonssystem for en bygning, isolasjonsspenning 2,5 kVAC. Tilkoblet via monteringsskinne på PowerCube-tavlen.

  ComCube DCA TI

  Kommunikasjonsenhet. Fabrikkmonteres for Transfero TI
  2 atskilte analoge utganger 4-20 mA for tilkobling til administrasjonssystem for en bygning, isolasjonsspenning 2,5 kVAC. Tilkoblet via monteringsskinne på PowerCube-tavlen.

  Type
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  EAN
  Artikkelnr.
  DCA TI
  17,5
  120
  146
  0,2
  0,1
  7640148638746
  814 1015

  T = Anordningens dybde.

  Ekspansjonskar

  Primærkar. 1 målefot for visning av kar-nivå, 1 måleanordning for ytterligere nivåindikasjon samt min / maks alarmer.

  Transfero TGI...H

  Primærkar. 1 målefot for visning av kar-nivå, 1 måleanordning for ytterligere nivåindikasjon samt min / maks alarmer.

  Type*
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Artikkelnr.
  2 bar (PS)
  TGI 1000H
  1000
  850
  2199
  2210
  285
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632102
  713 3200
  TGI 1500H
  1500
  1016
  2351
  2381
  365
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632119
  713 3201
  TGI 2000H
  2000
  1016
  2848
  2876
  645
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632126
  713 3206
  TGI 3000H
  3000
  1300
  2951
  3016
  805
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632133
  713 3203
  TGI 4000H
  4000
  1300
  3592
  3633
  915
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632140
  713 3204
  TGI 5000H
  5000
  1300
  4216
  4275
  1015
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632157
  713 3205

  VN = Nominelt volum

  *) Spesialkar på forespørsel.

  **) Toleranse 0 /-100.

  ***) Maks. høyde når karet vippes. Toleranse 0 /-100.

  Tilleggsutstyr: trykkbegrenser Paz PMIN og innholdsindikator DML Connect.

  Sekundærkar.

  Transfero TGI...E

  Sekundærkar.

  Type*
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Artikkelnr.
  2 bar (PS)
  TGI 1000E
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632041
  713 3300
  TGI 1500E
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632058
  713 3301
  TGI 2000E
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632065
  713 3306
  TGI 3000E
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632072
  713 3303
  TGI 4000E
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632089
  713 3304
  TGI 5000E
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632096
  713 3305

  VN = Nominelt volum

  *) Spesialkar på forespørsel.

  **) Toleranse 0 /-100.

  ***) Maks. høyde når karet vippes. Toleranse 0 /-100.

  Tilleggsutstyr: trykkbegrenser Paz PMIN og innholdsindikator DML Connect.

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold.

  Transfero TGI

  Primærkar. Måleanordning for måling av innhold.

  Type*
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Artikkelnr.
  2 bar (PS)
  TGI 1000
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  G1 1/2
  G3/4
  7640148631983
  713 3100
  TGI 1500
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  G1 1/2
  G3/4
  7640148631990
  713 3101
  TGI 2000
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632003
  713 3106
  TGI 3000
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632010
  713 3103
  TGI 4000
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632027
  713 3104
  TGI 5000
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  G1 1/2
  G3/4
  7640148632034
  713 3105

  VN = Nominelt volum

  *) Spesialkar på forespørsel.

  **) Toleranse 0 /-100.

  ***) Maks. høyde når karet vippes. Toleranse 0 /-100.

  Tilleggsutstyr: trykkbegrenser Paz PMIN og innholdsindikator DML Connect.

  TecBox kontrollenhet, Pleno PX

  Ventilsett. Vannetterfylling uten pumpe. 1 magnetventil, 1 kotaktvannmåler. Tilkobling for Pleno P BA4R.Tilkobling inn (Swm): G3/4"Tilkobling ut (Sout): G1/2"

  Pleno PX

  Ventilsett. Vannetterfylling uten pumpe. 1 magnetventil, 1 kotaktvannmåler. Tilkobling for Pleno P BA4R.
  Tilkobling inn (Swm): G3/4"
  Tilkobling ut (Sout): G1/2"

  Type
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  PX
  10
  198
  356
  150
  1,5
  0,02
  1,4
  8402907
  7640161641792
  301060-10011

  T = Anordningens dybde.

  Pel = Elektrisk belastning

  Vemtilsett Pleno PX-25 med 1" anslutning på forespørsel.

  Pleno Refill 16000, 36000, 48000 / Pleno Refill Demin 13500, 18000

  Bløtgjørings enhet

  3/4" løs mutter, 3/4" utvendig gjenge for flatpakning.
  Trykk klasse: PS 8
  Maks temperatur: 45°C
  Minimum temperatur: > 4°C

  Type
  Kapasitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikkelnr.
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  9,1
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630499
  813 3230

  → = Strømningsretning

  Demineraliserings enhet

  3/4" løs mutter, 3/4" utvendig gjenge for flatpakning.
  Trykk klasse: PS 8
  Maks temperatur: 45°C
  Minimum temperatur: > 4°C

  Type
  Kapasitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikkelnr.
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630512
  813 3270

  → = Strømningsretning

  Beskyttelses-enhet for automatisk vannpåfylling

  Hydraulisk enhet for automatisk vannpåfylling med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM og alternativt i kombinasjon med Pleno Refill moduler. Består av stengeventil, tilbakeslagsventil, filter og og BA ventil (kategori 4)ihht NS EN 1717.Tilkobling (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hydraulisk enhet for automatisk vannpåfylling med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM og alternativt i kombinasjon med Pleno Refill moduler. Består av stengeventil, tilbakeslagsventil, filter og og BA ventil (kategori 4)ihht NS EN 1717.
  Tilkobling (Swm): G1/2

  Type
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  NRF nr
  EAN
  Artikkelnr.
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  8402408
  7640161630147
  813 3310

  qwm = gjennomstrømning påfyllingsvann

  * maksimum gjennomsnitlig mengde for avgasset påfyllinsvann med Vento V/VI og Transfero TV/TVI.
  ** maksimum gjennomsnitlig mengde for avgasset påfyllingsvann med Vento Compact
  *** ved bruk av medfølgende mengdebegrenser under drift sammen med vannbehandlingsløsninger som krever lave hastigheter.
  **** for kombinasjon med Pleno PX/PIX. Se q(pw-pout) diagram i Pleno Connect datablad

  T = Anordningens dybde.

  Tilleggsutstyr

  Minstetrykkbryter. For ettermontering på Transfero TI.Montering på stedet i TecBox og tilkobling til kontrollmodul.TÜV-testet i samsvar med VdTÜV Druck 100/1 for spesialutstyr og i henhold til PED 2014/68/EU.

  Paz PMIN

  Minstetrykkbryter. For ettermontering på Transfero TI.
  Montering på stedet i TecBox og tilkobling til kontrollmodul.
  TÜV-testet i samsvar med VdTÜV Druck 100/1 for spesialutstyr og i henhold til PED 2014/68/EU.

  Type
  VN
  [l]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  S
  dpu
  [bar]
  EAN
  Artikkelnr.
  PMIN 0-6
  16
  82
  180
  40
  0,5
  G1/2
  0-6
  7640148638821
  825 1521
  PMIN 6-16
  30
  82
  194
  30
  0,5
  G1/2
  6-16
  7640148638845
  825 1523

  T = Anordningens dybde.

  Minstetrykkbryter. Fabrikkmontert på Transfero TI.Forhåndskoblet til kontrollmodulen.TÜV-testet i samsvar med VdTÜV Druck 100/1 for spesialutstyr og i henhold til PED 2014/68/EU.

  Paz PMIN TI

  Minstetrykkbryter. Fabrikkmontert på Transfero TI.
  Forhåndskoblet til kontrollmodulen.
  TÜV-testet i samsvar med VdTÜV Druck 100/1 for spesialutstyr og i henhold til PED 2014/68/EU.

  Type
  VN
  [l]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  S
  dpu
  [bar]
  EAN
  Artikkelnr.
  PMIN 0-6 TI
  16
  82
  180
  40
  0,5
  G1/2
  0-6
  7640148638814
  825 1520
  PMIN 6-16 TI
  30
  82
  194
  30
  0,5
  G1/2
  6-16
  7640148638838
  825 1522
  PMIN 0-25 TI
  30
  133
  208
  61
  0,5
  G1/2
  0-25
  7640148638852
  825 1524

  T = Anordningens dybde.

  7133100

  Velg et format Nedlasting

  Transfero_TI_Connect_front

  Velg et format Nedlasting

  7133300

  Velg et format Nedlasting