Informacije O Proizvodima

  Inline konstrukcija

  Dozvoljava visok pad pritiska bez buke.

  Podesivi protok

  Obezbeđuje projektovani protok.

  Adapteri

  Za korišćenje sa velikim brojem pogona.

  Tehnički opis

  Namena:

  Sistemi grejanja i hlađenja

  Funkcija:

  Kontrola EQM
  Predregulacija (maks. protok)
  Regulacija diferencijalnog pritiska
  Merenje (ΔH, t, q)
  Pregrađivanje (za korišćenje kod održavanja)

  Dimenzije:

  DN 15-125

  Nazivni pritisak:

  PN 16
  PN 25

  Max. diferencjialni pritisak (ΔpV):

  Max. differencijalni pritisak:
  1600 kPa = 16 bar (ΔHmax)
  Min. differencijalni pritisak:
  Mali protok (LF): 24 kPa (ΔHmin)
  Normalni protok (NF): 40 kPa (ΔHmin)
  Veliki protok (HF): 80 kPa (ΔHmin)
  (Važi za max. poziciju, potpuno otvoren. Ostale pozicije će zahtevati niže diferencijalne pritiske, proveriti u softveru HySelect.)

  Opseg protoka:

  Protok (qmax) se može regulisati u opsegu:

  DN 15/20 (LF): 120-800 l/h
  DN 15/20 (NF): 150-1000 l/h
  DN 15/20 (HF): 210 -1400 l/h
  DN 25/32 (LF): 480 - 3200 l/h
  DN 25/35 (NF): 570 - 3800 l/h
  DN 25/35 (HF): 810 - 5400 l/h
  DN 40/50 (LF): 1140 - 7600 l/h
  DN 40/50 (NF): 1400 - 9500 l/h
  DN 40/50 (HF): 1900 - 12600 l/h
  DN 65 (LF): 2300-15400 l/h
  DN 65 (NF): 3240-21600 l/h
  DN 65 (HF): 4440 - 29600 l/h
  DN 80 (LF): 2500 - 16700 l/h
  DN 80 (NF): 3400 - 22700 l/h
  DN 80 (HF): 4900 - 32500 l/h
  DN 100 (LF): 4000 - 26600 l/h
  DN 100 (NF): 6200 - 41200 l/h
  DN 100 (HF): 7500 - 50600 l/h
  DN 125 (LF): 5350 - 35600 l/h
  DN 125 (NF): 8200 - 54900 l/h
  DN 125 (HF): 10000 - 66800 l/h

  qmax = l/h za svaku poziciju podešavanja i potpuno otvorenom ventilu

  Temperatura:

  Max. radna temperatura:
  - sa mernim niplovima: 120°C
  - bez mernih niplova: 150°C
  Min. radna temperatura: -10°C

  Radni fluid:

  Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola (0-57%).

  Max. hod kontrolnog ventila:

  DN 15-50: 10 mm
  DN 65-125: 20 mm

  Veličina propuštanja:

  Nepropusno zatvaranje

  Karakteristike:

  EQM indikativnog oblika, najprikladnija za modulaciono upravljanje.

  Materijal:

  Kućište: Nodularni liv EN-GJS-400-15
  Uložak ventila: Mesing
  Pečurka prigušnice: Nerđajući čelik
  Pečurka ventila: Nerđajući čelik
  Sedište ventila: Nerđajući čelik
  Zaptivka sedišta ventila: EPDM
  Vreteno: Nerđajući čelik
  Δp uložak: Nerđajući čelik (plastične komponente za DN 15-50)
  Δp sedište: Ryton plastika
  Opruge: Nerđajući čelik

  Obrada površine:

  Elektroforezični premaz.

  Oznaka:

  IMI TA, DN, PN, Fc, Kvs, materijal i strelica smera protoka.

  Priključak:

  DN 15-50: Spoljašnjim navojem prema ISO 228.
  DN 65-125: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 1.

  Pogoni:

  DN 15-50: TA-Slider 500
  DN 65: TA-Slider 750*
  DN 80 LF/NF: TA-Slider 750*
  DN 80 HF: TA-Slider 1250*
  DN 100 LF: TA-Slider 750*
  DN 100 NF/HF: TA-Slider 1250*
  DN 125: TA-Slider 1250*

  *) Adapter 52 757-907 je neophodan.

  Za više pojedinosti o pogonima, videti odvojene tehničke kataloge.

  KTM 512 može biti isporučen sa adapterima za različite proizvođače aktuatora - videti “Adaperi za pogone”.
  Prilikom izbora pogona proveriti max. hod pogona. U slučaju da je manjeg hoda, biće ostvaren i manji maksimalni protok. Konsultujte lokalni prodajni centar za vdetaljnije informacije.

  Artikli – Sa mernim niplovima (max. 120°C)

  DN 65-125

  Prirubnice – Ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu opremu za povezivanje.

  PN 25 (DN 65-80 su dostupni i sa PN 16 prirubnicama)

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  15,4
  22
  3831112509634
  52 791-765
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  16,7
  24
  3831112509665
  52 791-780
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  26,6
  54
  3831112509511
  52 791-790
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  35,6
  58
  3831112509573
  52 791-791
  NF, normalni protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  21,6
  22
  3831112509641
  52 791-865
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  22,7
  24
  3831112509672
  52 791-880
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  41,2
  54
  3831112509528
  52 791-890
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  54,9
  58
  3831112509580
  52 791-891
  HF, veliki protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  29,6
  22
  3831112509658
  52 791-965
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  32,5
  24
  3831112509689
  52 791-980
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  50,6
  54
  3831112509535
  52 791-990
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  66,8
  58
  3831112509597
  52 791-991

  PN 16

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  26,6
  54
  3831112512986
  52 791-490
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  35,6
  58
  3831112513044
  52 791-491
  NF, normalni protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  41,2
  54
  3831112512979
  52 791-590
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  54,9
  58
  3831112513037
  52 791-591
  HF, veliki protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  50,6
  54
  3831112509504
  52 791-690
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  66,8
  58
  3831112509566
  52 791-691

  → = Smer proticanja

  DN 15-50

  Spoljašnji navoj – Pojedinačne konekcije kao opcija.

  PN 25

  DN
  d
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  0,8
  1,5
  3831112507692
  52 796-220
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  3,2
  2,0
  3831112507722
  52 796-225
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  7,6
  4,5
  3831112507753
  52 796-240
  NF, normalni protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  1,0
  1,5
  3831112507708
  52 796-020
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  3,8
  2,0
  3831112507739
  52 796-025
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  9,5
  4,5
  3831112507760
  52 796-040
  HF, veliki protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  1,4
  1,5
  3831112507715
  52 796-420
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  5,4
  2,0
  3831112507746
  52 796-425
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  12,6
  4,5
  3831112507777
  52 796-440
  Artikli – Bez mernih niplova (max. 150°C)

  DN 65-125

  Prirubnice – Ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu opremu za povezivanje.

  PN 25 (DN 65-80 su dostupni i sa PN 16 prirubnicama)

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  65
  220
  290
  110
  175
  15,4
  22
  3831112529366
  52 761-865
  80
  220
  310
  110
  175
  16,7
  24
  3831112529397
  52 761-880
  100
  320
  350
  160
  196
  26,6
  54
  3831112529182
  52 761-890
  125
  320
  400
  160
  196
  35,6
  58
  3831112529243
  52 761-891
  NF, normalni protok
  65
  220
  290
  110
  175
  21,6
  22
  3831112529373
  52 762-865
  80
  220
  310
  110
  175
  22,7
  24
  3831112529403
  52 762-880
  100
  320
  350
  160
  196
  41,2
  54
  3831112529199
  52 762-890
  125
  320
  400
  160
  196
  54,9
  58
  3831112529250
  52 762-891
  HF, veliki protok
  65
  220
  290
  110
  175
  29,6
  22
  3831112529359
  52 765-765
  80
  220
  310
  110
  175
  32,5
  24
  3831112529380
  52 765-780
  100
  320
  350
  160
  196
  50,6
  54
  3831112529175
  52 765-790
  125
  320
  400
  160
  196
  66,8
  58
  3831112529236
  52 765-791

  PN 16

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  100
  320
  350
  160
  196
  26,6
  54
  3831112529151
  52 761-790
  125
  320
  400
  160
  196
  35,6
  58
  3831112529212
  52 761-791
  NF, normalni protok
  100
  320
  350
  160
  196
  41,2
  54
  3831112529168
  52 762-790
  125
  320
  400
  160
  196
  54,9
  58
  3831112529229
  52 762-791
  HF, veliki protok
  100
  320
  350
  160
  196
  50,6
  54
  3831112529144
  52 765-690
  125
  320
  400
  160
  196
  66,8
  58
  3831112529205
  52 765-691

  → = Smer proticanja

  DN 15-50

  Spoljašnji navoj – Pojedinačne konekcije kao opcija.

  PN 25

  DN
  d
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  0,8
  1,5
  3831112529274
  52 761-820
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  3,2
  2,0
  3831112529304
  52 761-825
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  7,6
  4,5
  3831112529335
  52 761-840
  NF, normalni protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  1,0
  1,5
  3831112529281
  52 762-820
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  3,8
  2,0
  3831112529311
  52 762-825
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  9,5
  4,5
  3831112529342
  52 762-840
  HF, veliki protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  1,4
  1,5
  3831112529267
  52 765-720
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  5,4
  2,0
  3831112529298
  52 765-725
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  12,6
  4,5
  3831112529328
  52 765-740
  Adapteri za pogone

  Za DN 65-125

  Za preporučene aktuatore

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  TA-Slider 750, TA-Slider 1250
  3831112512085
  52 757-907
  TA-MC100 FSE/FSR
  3831112511781
  52 757-912

  Za aktuatore drugih proizvođača

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  Belimo UNV 003
  3831112512283
  52 757-901
  Belimo NV24 (TA-NV24)
  3831112512283
  52 757-901
  Danfoss AMV 55, AMV 655
  3831112533905
  52 757-924
  Sauter AVN 224, AVF 234, AVM 234
  3831112504486
  52 757-904
  Schneider Electric Forta
  3831112512092
  52 757-906
  Siemens SQX, SKD, SAX
  3831112510661
  52 757-903
  TA-MC55, TA-MC55Y
  3831112509269
  52 757-905
  TA-MC100
  3831112512085
  52 757-907
  TA-MC160
  3831112511910
  52 757-913

  Za DN 15-50

  Za preporučene aktuatore

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  TA-Slider 500 *
  -
  -
  TA-Slider 750
  3831112512023
  52 757-035
  TA-MC100 FSE/FSR
  3831112511538
  52 757-026

  Za aktuatore drugih proizvođača

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  Belimo NRDVX-3-T-SI
  3831112503595
  52 757-001
  Belimo NRDVX-SR-T-CA
  3831112512047
  52 757-037
  Belimo UNV 002
  3831112511972
  52 757-029
  Belimo UNV 003
  3831112512061
  52 757-041
  Clorius V2.05, V4.10
  3831112500167
  52 757-016
  Danfoss AMV 10, 13, 20, 23
  3831112503465
  52 757-008
  JCI VA-745x
  3831112505490
  52 757-002
  JCI VA-715x, VA-720x, VA-774x
  3831112512009
  52 757-033
  K&P MD200
  3831112512030
  52 757-036
  Honeywell ML
  3831112512078
  52 757-042
  HORA MC25
  3831112504950
  52 757-024
  HORA MC45
  3831112511965
  52 757-028
  Lineg NL
  3831112505339
  52 757-007
  Samson 5825
  3831112500259
  52 757-011
  Schneider Electric FORTA M400, M800
  3831112503007
  52 757-019
  Siemens SQX, SKD, SKB
  3831112505360
  52 757-022
  Siemens SAX
  3831112531703
  52 757-045
  Sauter AVM 104/114
  3831112511989
  52 757-030
  Sauter AVM115SF901 (TA-R25)
  3831112511996
  52 757-031
  Sauter AVM115SF901 (TA-R25 plastic)
  3831112512054
  52 757-038
  TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100
  3831112512023
  52 757-035

  Konekcije za DN 15-50

  Pokretljiva matica

  Za zavarivanje

  Pokretljiva matica

  d1
  D
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  20,8
  37
  3831112500945
  52 759-315
  G1
  26,3
  42
  3831112500952
  52 759-320
  G1 1/4
  33,2
  47
  3831112500969
  52 759-325
  G1 1/4
  40,9
  47
  3831112500976
  52 759-332
  G2
  48,0
  47
  3831112501140
  52 759-340
  G2
  60,0
  52
  3831112501294
  52 759-350

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 7-1Pokretljiva matica

  Sa unutrašnjim navojem Rc

  Navoji u skladu sa ISO 7-1
  Pokretljiva matica

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  Rc1/2
  26
  3831112527454
  52 751-301
  G1
  Rc3/4
  32
  3831112527461
  52 751-302
  G1 1/4
  Rc1
  47
  3831112527478
  52 751-303
  G1 1/4
  Rc1 1/4
  52
  3831112527485
  52 751-304
  G2
  Rc1 1/2
  52
  3831112527492
  52 751-305
  G2
  Rc2
  64,5
  3831112527508
  52 751-306

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 228

  Sa unutrašnjim navojem

  Navoji u skladu sa ISO 228

  Pokretljiva matica

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  G1/2
  26
  3831112501027
  52 759-015
  G1
  G3/4
  32
  3831112501034
  52 759-020
  G1 1/4
  G1
  47
  3831112501041
  52 759-025
  G1 1/4
  G1 1/4
  52
  3831112501058
  52 759-032
  G2
  G1 1/2
  52
  3831112503489
  52 759-040
  G2
  G2
  64,5
  3831112503205
  52 759-050

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 7Pokretljiva matica

  Sa spoljašnjim navojem

  Navoji u skladu sa ISO 7
  Pokretljiva matica

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  R1/2
  34
  3831112500983
  52 759-115
  G1
  R3/4
  40
  3831112500990
  52 759-120
  G1 1/4
  R1
  40
  3831112501003
  52 759-125
  G1 1/4
  R1 1/4
  45
  3831112501010
  52 759-132
  G2
  R1 1/2
  45
  3831112503342
  52 759-140
  G2
  R2
  50
  3831112503472
  52 759-150

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Prirubnice u skladu sa EN-1092-2:1997, tip 16.

  Sa prirubnicama

  Prirubnice u skladu sa EN-1092-2:1997, tip 16.

  Razmak čeonih površina, prema EN-558-2-1995, serie 1.

  d1
  d2
  D
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  M12
  95
  10
  3831112501065
  52 759-515
  G1
  M12
  105
  20
  3831112501072
  52 759-520
  G1 1/4
  M12
  115
  5
  3831112504318
  52 759-525
  G1 1/4
  M16
  140
  15
  3831112501096
  52 759-532
  G2
  M16
  150
  5
  3831112504325
  52 759-540
  G2
  M16
  165
  20
  3831112501317
  52 759-550

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Pribor

  Pogodan je kada se koristi izolacija.Nerđajući čelik/EPDM/Mesing

  Dodatak za odvazdušenje

  Pogodan je kada se koristi izolacija.
  Nerđajući čelik/EPDM/Mesing

  d
  D
  L
  EAN
  Kataloški broj
  M6
  12
  70
  3831112531727
  52 759-220

  Mogu se ugraditi bez pražnjenja sistema.AMETAL®/Nerđajući čelik/EPDM

  Merni nipl, ekstenzija 60 mm

  Mogu se ugraditi bez pražnjenja sistema.
  AMETAL®/Nerđajući čelik/EPDM

  L
  EAN
  Kataloški broj
  60
  7318792812804
  52 179-006

  AMETAL®/EPDM

  Merni priključci

  AMETAL®/EPDM

  L
  EAN
  Kataloški broj
  44
  7318792813207
  52 179-014
  103
  7318793858108
  52 179-015

  Mesing/EPDM

  Zavrtanj za odvazdušenje

  Mesing/EPDM

  d
  EAN
  Kataloški broj
  M6
  3831112527980
  52 759-211

  52757037

  Izaberite format PRUZMITE

  KTM512pers_flanged

  Izaberite format PRUZMITE

  52791765_52791780_52791790_52791791

  Izaberite format PRUZMITE

  52757035

  Izaberite format PRUZMITE

  52791590_52791591

  Izaberite format PRUZMITE

  52757041

  Izaberite format PRUZMITE

  52791490_52791491

  Izaberite format PRUZMITE

  22413001055

  Izaberite format PRUZMITE

  52796220_52796225_52796240

  Izaberite format PRUZMITE

  52757906

  Izaberite format PRUZMITE

  52757913

  Izaberite format PRUZMITE

  52757905

  Izaberite format PRUZMITE

  52757022

  Izaberite format PRUZMITE

  KTM512perps_threaded

  Izaberite format PRUZMITE

  52796020_52796025_52796040

  Izaberite format PRUZMITE

  52791865_52791880_52791890_52791891

  Izaberite format PRUZMITE

  52757019

  Izaberite format PRUZMITE

  52796420_52796425_52796440

  Izaberite format PRUZMITE

  52757031

  Izaberite format PRUZMITE

  52757902

  Izaberite format PRUZMITE

  52757903

  Izaberite format PRUZMITE

  52791690_52791691

  Izaberite format PRUZMITE

  52757901

  Izaberite format PRUZMITE

  52791965_52791980_52791990_52791991

  Izaberite format PRUZMITE

  2D3D

  Drawings