Informacije O Proizvodima

  Inline konstrukcija

  Dozvoljava visok pad pritiska bez buke.

  Podesivi protok

  Obezbeđuje projektovani protok.

  Adapteri

  Za korišćenje sa velikim brojem pogona.

  Tehnički opis

  Namena:

  Sistemi grejanja i hlađenja

  Funkcija:

  Kontrola EQM
  Predregulacija (maks. protok)
  Regulacija diferencijalnog pritiska
  Merenje (ΔH, t, q)
  Pregrađivanje (za korišćenje kod održavanja)

  Dimenzije:

  DN 15-125

  Nazivni pritisak:

  PN 16
  PN 25

  Max. diferencjialni pritisak (ΔpV):

  Max. differencijalni pritisak:
  1600 kPa = 16 bar (ΔHmax)
  Min. differencijalni pritisak:
  Mali protok (LF): 24 kPa (ΔHmin)
  Normalni protok (NF): 40 kPa (ΔHmin)
  Veliki protok (HF): 80 kPa (ΔHmin)
  (Važi za max. poziciju, potpuno otvoren. Ostale pozicije će zahtevati niže diferencijalne pritiske, proveriti u softveru HySelect.)

  Opseg protoka:

  Protok (qmax) se može regulisati u opsegu:

  DN 15/20 (LF): 120-800 l/h
  DN 15/20 (NF): 150-1000 l/h
  DN 15/20 (HF): 210 -1400 l/h
  DN 25/32 (LF): 480 - 3200 l/h
  DN 25/32 (NF): 570 - 3800 l/h
  DN 25/32 (HF): 810 - 5400 l/h
  DN 40/50 (LF): 1140 - 7600 l/h
  DN 40/50 (NF): 1400 - 9500 l/h
  DN 40/50 (HF): 1900 - 12600 l/h
  DN 65 (LF): 2300-15400 l/h
  DN 65 (NF): 3240-21600 l/h
  DN 65 (HF): 4440 - 29600 l/h
  DN 80 (LF): 2500 - 16700 l/h
  DN 80 (NF): 3400 - 22700 l/h
  DN 80 (HF): 4900 - 32500 l/h
  DN 100 (LF): 4000 - 26600 l/h
  DN 100 (NF): 6200 - 41200 l/h
  DN 100 (HF): 7500 - 50600 l/h
  DN 125 (LF): 5350 - 35600 l/h
  DN 125 (NF): 8200 - 54900 l/h
  DN 125 (HF): 10000 - 66800 l/h

  qmax = l/h za svaku poziciju podešavanja i potpuno otvorenom ventilu

  Temperatura:

  Max. radna temperatura:
  - sa mernim niplovima: 120°C
  - bez mernih niplova: 150°C
  Min. radna temperatura: -10°C

  Radni fluid:

  Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola (0-57%).

  Max. hod kontrolnog ventila:

  DN 15-50: 10 mm
  DN 65-125: 20 mm

  Veličina propuštanja:

  Nepropusno zatvaranje

  Karakteristike:

  EQM indikativnog oblika, najprikladnija za modulaciono upravljanje.

  Materijal:

  Kućište: Nodularni liv EN-GJS-400-15
  Uložak ventila: Mesing
  Pečurka prigušnice: Nerđajući čelik
  Pečurka ventila: Nerđajući čelik
  Sedište ventila: Nerđajući čelik
  Zaptivka sedišta ventila: EPDM
  Vreteno: Nerđajući čelik
  Δp uložak: Nerđajući čelik (plastične komponente za DN 15-50)
  Δp sedište: Ryton plastika
  Opruge: Nerđajući čelik

  Obrada površine:

  Elektroforezični premaz.

  Oznaka:

  IMI TA, DN, PN, Fc, Kvs, materijal i strelica smera protoka.

  Priključak:

  DN 15-50: Spoljašnjim navojem prema ISO 228.
  DN 65-125: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 1.

  Pogoni:

  DN 15-50: TA-Slider 500
  DN 65: TA-Slider 750*
  DN 80 LF/NF: TA-Slider 750*
  DN 80 HF: TA-Slider 1600*
  DN 100 LF: TA-Slider 750*
  DN 100 NF/HF: TA-Slider 1600*
  DN 125: TA-Slider 1600*

  *) Adapter 52 757-907 je neophodan.

  Za više pojedinosti o pogonima, videti odvojene tehničke kataloge.

  KTM 512 može biti isporučen sa adapterima za različite proizvođače aktuatora - videti “Adaperi za pogone”.
  Prilikom izbora pogona proveriti max. hod pogona. U slučaju da je manjeg hoda, biće ostvaren i manji maksimalni protok. Konsultujte lokalni prodajni centar za vdetaljnije informacije.

  Artikli – Sa mernim niplovima (max. 120°C)

  DN 65-125

  Prirubnice – Ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu opremu za povezivanje.

  PN 25 (DN 65-80 su dostupni i sa PN 16 prirubnicama)

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  15,4
  22
  3831112509634
  52 791-765
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  16,7
  24
  3831112509665
  52 791-780
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  26,6
  54
  3831112509511
  52 791-790
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  35,6
  58
  3831112509573
  52 791-791
  NF, normalni protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  21,6
  22
  3831112509641
  52 791-865
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  22,7
  24
  3831112509672
  52 791-880
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  41,2
  54
  3831112509528
  52 791-890
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  54,9
  58
  3831112509580
  52 791-891
  HF, veliki protok
  65
  220
  290
  110
  175
  136
  29,6
  22
  3831112509658
  52 791-965
  80
  220
  310
  110
  175
  134
  32,5
  24
  3831112509689
  52 791-980
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  50,6
  54
  3831112509535
  52 791-990
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  66,8
  58
  3831112509597
  52 791-991

  PN 16

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  26,6
  54
  3831112512986
  52 791-490
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  35,6
  58
  3831112513044
  52 791-491
  NF, normalni protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  41,2
  54
  3831112512979
  52 791-590
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  54,9
  58
  3831112513037
  52 791-591
  HF, veliki protok
  100
  320
  350
  160
  196
  179
  50,6
  54
  3831112509504
  52 791-690
  125
  320
  400
  160
  196
  178
  66,8
  58
  3831112509566
  52 791-691

  → = Smer proticanja

  DN 15-50

  Spoljašnji navoj – Pojedinačne konekcije kao opcija.

  PN 25

  DN
  d
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  0,8
  1,5
  3831112507692
  52 796-220
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  3,2
  2,0
  3831112507722
  52 796-225
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  7,6
  4,5
  3831112507753
  52 796-240
  NF, normalni protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  1,0
  1,5
  3831112507708
  52 796-020
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  3,8
  2,0
  3831112507739
  52 796-025
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  9,5
  4,5
  3831112507760
  52 796-040
  HF, veliki protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  83
  1,4
  1,5
  3831112507715
  52 796-420
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  90
  5,4
  2,0
  3831112507746
  52 796-425
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  106
  12,6
  4,5
  3831112507777
  52 796-440
  Artikli – Bez mernih niplova (max. 150°C)

  DN 65-125

  Prirubnice – Ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu opremu za povezivanje.

  PN 25 (DN 65-80 su dostupni i sa PN 16 prirubnicama)

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  65
  220
  290
  110
  175
  15,4
  22
  3831112529366
  52 761-865
  80
  220
  310
  110
  175
  16,7
  24
  3831112529397
  52 761-880
  100
  320
  350
  160
  196
  26,6
  54
  3831112529182
  52 761-890
  125
  320
  400
  160
  196
  35,6
  58
  3831112529243
  52 761-891
  NF, normalni protok
  65
  220
  290
  110
  175
  21,6
  22
  3831112529373
  52 762-865
  80
  220
  310
  110
  175
  22,7
  24
  3831112529403
  52 762-880
  100
  320
  350
  160
  196
  41,2
  54
  3831112529199
  52 762-890
  125
  320
  400
  160
  196
  54,9
  58
  3831112529250
  52 762-891
  HF, veliki protok
  65
  220
  290
  110
  175
  29,6
  22
  3831112529359
  52 765-765
  80
  220
  310
  110
  175
  32,5
  24
  3831112529380
  52 765-780
  100
  320
  350
  160
  196
  50,6
  54
  3831112529175
  52 765-790
  125
  320
  400
  160
  196
  66,8
  58
  3831112529236
  52 765-791

  PN 16

  DN
  D
  L
  H1
  H2
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  100
  320
  350
  160
  196
  26,6
  54
  3831112529151
  52 761-790
  125
  320
  400
  160
  196
  35,6
  58
  3831112529212
  52 761-791
  NF, normalni protok
  100
  320
  350
  160
  196
  41,2
  54
  3831112529168
  52 762-790
  125
  320
  400
  160
  196
  54,9
  58
  3831112529229
  52 762-791
  HF, veliki protok
  100
  320
  350
  160
  196
  50,6
  54
  3831112529144
  52 765-690
  125
  320
  400
  160
  196
  66,8
  58
  3831112529205
  52 765-691

  → = Smer proticanja

  DN 15-50

  Spoljašnji navoj – Pojedinačne konekcije kao opcija.

  PN 25

  DN
  d
  D
  L
  H1
  H2
  B
  qmax
  [m3/h]
  Kg
  EAN
  Kataloški broj
  LF, mali protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  0,8
  1,5
  3831112529274
  52 761-820
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  3,2
  2,0
  3831112529304
  52 761-825
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  7,6
  4,5
  3831112529335
  52 761-840
  NF, normalni protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  1,0
  1,5
  3831112529281
  52 762-820
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  3,8
  2,0
  3831112529311
  52 762-825
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  9,5
  4,5
  3831112529342
  52 762-840
  HF, veliki protok
  15/20
  G1
  78
  110
  45
  119
  55
  1,4
  1,5
  3831112529267
  52 765-720
  25/32
  G1 1/4
  97
  150
  53
  115
  62
  5,4
  2,0
  3831112529298
  52 765-725
  40/50
  G2
  125
  190
  66
  113
  78
  12,6
  4,5
  3831112529328
  52 765-740
  Adapteri za pogone

  Za DN 65-125

  Za preporučene aktuatore

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  TA-Slider 750, TA-Slider 750 Fail-safe Plus, TA-Slider 1600, TA-Slider 1600 Fail-safe Plus
  3831112512085
  52 757-907

  Za aktuatore drugih proizvođača

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  Belimo UNV 003
  3831112512283
  52 757-901
  Belimo NV24 (TA-NV24)
  3831112512283
  52 757-901
  Danfoss AMV 55, AMV 655
  3831112533905
  52 757-924
  HORA MC100 FSE/FSR
  3831112511781
  52 757-912
  Schneider Electric Forta
  3831112512092
  52 757-906
  Siemens SQX, SKD, SAX
  3831112510661
  52 757-903
  TA-MC55, TA-MC55Y
  3831112509269
  52 757-905
  TA-MC100
  3831112512085
  52 757-907
  TA-MC160
  3831112511910
  52 757-913

  Za DN 15-50

  Za preporučene aktuatore

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  TA-Slider 500*, TA-Slider 500 Fail-safe*
  -
  -
  TA-Slider 750, TA-Slider 750 Fail-safe Plus
  3831112512023
  52 757-035

  Za aktuatore drugih proizvođača

  Za aktuatore
  EAN
  Kataloški broj
  Belimo NRDVX-3-T-SI
  3831112503595
  52 757-001
  Belimo NRDVX-SR-T-CA
  3831112512047
  52 757-037
  Belimo UNV 002
  3831112511972
  52 757-029
  Belimo UNV 003
  3831112512061
  52 757-041
  Clorius V2.05, V4.10
  3831112500167
  52 757-016
  Danfoss AMV 10, 13, 20, 23
  3831112503465
  52 757-008
  JCI VA-745x
  3831112505490
  52 757-002
  JCI VA-715x, VA-720x, VA-774x
  3831112512009
  52 757-033
  K&P MD200
  3831112512030
  52 757-036
  Honeywell ML
  3831112512078
  52 757-042
  HORA MC25
  3831112504950
  52 757-024
  HORA MC45
  3831112511965
  52 757-028
  HORA MC100 FSE/FSR
  3831112511538
  52 757-026
  Lineg NL
  3831112505339
  52 757-007
  Samson 5825
  3831112500259
  52 757-011
  Schneider Electric FORTA M400, M800
  3831112503007
  52 757-019
  Siemens SQX, SKD, SKB
  3831112505360
  52 757-022
  Siemens SAX
  3831112531703
  52 757-045
  Sauter AVM 104/114
  3831112511989
  52 757-030
  Sauter AVM115SF901 (TA-R25)
  3831112511996
  52 757-031
  Sauter AVM115SF901 (TA-R25 plastic)
  3831112512054
  52 757-038
  TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100
  3831112512023
  52 757-035

  Konekcije

  Pokretljiva matica

  Za zavarivanje

  Pokretljiva matica

  d1
  D
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  20,8
  37
  3831112500945
  52 759-315
  G1
  26,3
  42
  3831112500952
  52 759-320
  G1 1/4
  33,2
  47
  3831112500969
  52 759-325
  G1 1/4
  40,9
  47
  3831112500976
  52 759-332
  G2
  48,0
  47
  3831112501140
  52 759-340
  G2
  60,0
  52
  3831112501294
  52 759-350

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 7-1. Pokretljiva matica.

  Sa unutrašnjim navojem Rc

  Navoji u skladu sa ISO 7-1.
  Pokretljiva matica.

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  Rc1/2
  26
  3831112527454
  52 751-301
  G1
  Rc3/4
  32
  3831112527461
  52 751-302
  G1 1/4
  Rc1
  47
  3831112527478
  52 751-303
  G1 1/4
  Rc1 1/4
  52
  3831112527485
  52 751-304
  G2
  Rc1 1/2
  52
  3831112527492
  52 751-305
  G2
  Rc2
  64,5
  3831112527508
  52 751-306

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 228.

  Sa unutrašnjim navojem

  Navoji u skladu sa ISO 228.

  Pokretljiva matica.

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  G1/2
  26
  3831112501027
  52 759-015
  G1
  G3/4
  32
  3831112501034
  52 759-020
  G1 1/4
  G1
  47
  3831112501041
  52 759-025
  G1 1/4
  G1 1/4
  52
  3831112501058
  52 759-032
  G2
  G1 1/2
  52
  3831112503489
  52 759-040
  G2
  G2
  64,5
  3831112503205
  52 759-050

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Navoji u skladu sa ISO 7. Pokretljiva matica.

  Sa spoljašnjim navojem

  Navoji u skladu sa ISO 7.
  Pokretljiva matica.

  d1
  d2
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  R1/2
  34
  3831112500983
  52 759-115
  G1
  R3/4
  40
  3831112500990
  52 759-120
  G1 1/4
  R1
  40
  3831112501003
  52 759-125
  G1 1/4
  R1 1/4
  45
  3831112501010
  52 759-132
  G2
  R1 1/2
  45
  3831112503342
  52 759-140
  G2
  R2
  50
  3831112503472
  52 759-150

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Prirubnice u skladu sa EN-1092-2:1997, tip 16.

  Sa prirubnicama

  Prirubnice u skladu sa EN-1092-2:1997, tip 16.

  Razmak čeonih površina, prema EN-558-2-1995, serie 1.

  d1
  d2
  D
  L1*
  EAN
  Kataloški broj
  G1
  M12
  95
  10
  3831112501065
  52 759-515
  G1
  M12
  105
  20
  3831112501072
  52 759-520
  G1 1/4
  M12
  115
  5
  3831112504318
  52 759-525
  G1 1/4
  M16
  140
  15
  3831112501096
  52 759-532
  G2
  M16
  150
  5
  3831112504325
  52 759-540
  G2
  M16
  165
  20
  3831112501317
  52 759-550

  *) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).

  Pribor

  Pogodan je kada se koristi izolacija.Nerđajući čelik/EPDM/Mesing

  Dodatak za odvazdušenje

  Pogodan je kada se koristi izolacija.
  Nerđajući čelik/EPDM/Mesing

  d
  D
  L
  EAN
  Kataloški broj
  M6
  12
  70
  3831112531727
  52 759-220

  Mogu se ugraditi bez pražnjenja sistema.AMETAL®/Nerđajući čelik/EPDM

  Merni nipl, ekstenzija 60 mm

  Mogu se ugraditi bez pražnjenja sistema.
  AMETAL®/Nerđajući čelik/EPDM

  L
  EAN
  Kataloški broj
  60
  7318792812804
  52 179-006

  AMETAL®/EPDM

  Merni priključci

  AMETAL®/EPDM

  L
  EAN
  Kataloški broj
  44
  7318792813207
  52 179-014
  103
  7318793858108
  52 179-015

  Mesing/EPDM

  Zavrtanj za odvazdušenje

  Mesing/EPDM

  d
  EAN
  Kataloški broj
  M6
  3831112527980
  52 759-211

  52757907

  Izaberite format PRUZMITE

  52757041

  Izaberite format PRUZMITE

  22214-000002

  Izaberite format PRUZMITE

  52757035

  Izaberite format PRUZMITE

  52796420_52796425_52796440

  Izaberite format PRUZMITE

  52796220_52796225_52796240

  Izaberite format PRUZMITE

  52757904

  Izaberite format PRUZMITE

  52757037

  Izaberite format PRUZMITE

  KTM512pers_flanged

  Izaberite format PRUZMITE

  52757924

  Izaberite format PRUZMITE

  52757905

  Izaberite format PRUZMITE

  52765725

  Izaberite format PRUZMITE

  22413001055

  Izaberite format PRUZMITE

  52757913

  Izaberite format PRUZMITE

  52757031

  Izaberite format PRUZMITE

  52757029

  Izaberite format PRUZMITE

  52757019

  Izaberite format PRUZMITE

  52759220

  Izaberite format PRUZMITE

  52791865_52791880_52791890_52791891

  Izaberite format PRUZMITE

  52757001

  Izaberite format PRUZMITE

  22412-000001

  Izaberite format PRUZMITE

  52765725_persp

  Izaberite format PRUZMITE

  52759211

  Izaberite format PRUZMITE

  52757903

  Izaberite format PRUZMITE

  52791765_52791780_52791790_52791791

  Izaberite format PRUZMITE

  52791490_52791491

  Izaberite format PRUZMITE

  52757901

  Izaberite format PRUZMITE

  52757902

  Izaberite format PRUZMITE

  KTM512perps_threaded

  Izaberite format PRUZMITE

  52791590_52791591

  Izaberite format PRUZMITE

  52791965_52791980_52791990_52791991

  Izaberite format PRUZMITE

  22412-000004

  Izaberite format PRUZMITE

  52757906

  Izaberite format PRUZMITE

  52791690_52791691

  Izaberite format PRUZMITE

  52796020_52796025_52796040

  Izaberite format PRUZMITE

  52757022

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi

  2D3D