Informacije O Proizvodima

  2 u 1

  Jedna jedinica za presurizaciju sa integrisanim ciklonskim vakuum degazatorom

  Ciklonska vakuum degazacija veće efikasnosti

  Najmanje 50% veća efikasnost od većine drugih vakuumskih degazacionih sistema.

  Lako puštanje u rad, daljinski pristup i rešavanje problema

  Automatska kalibracija i standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS. i standardizovani integrisani priključci na naš IMI Webserver i na BMS.

  Tehnički opis – Kontrolna jedinica TecBox

  Namena:

  Instalacije grejanja, hlađenja i solarni sistemi. Za sisteme prema EN 12828, SWKI 93-1, solarne sisteme prema EN 12976, ENV 12977 sa direktnom temperaturskom zaštitom u trenutku nestanka električne energije.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušten pritisak, PSmin: -1 bar
  Maks. dopušten pritisak, PS: 25 bar

  Temperature:

  Maks. dopuštena temperatura, TS: 90°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 0°C

  Maks. dopuštena temperatura okoline, TA: 40°C
  Min. dopuštena temperatura okoline, TAmin: 5°C

  Tačnost:

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar.

  Napon:

  Glavni napon: 3x400V (± 10%) @ 50Hz (3P+PE)
  Kontrolni napon: 230V (± 10%) @ 50Hz (P+N+PE)

  Električni priključci:

  Osigurači na licu mesta u skladu sa snagom i lokalnim normama
  4 bezpotencijalna izlaza (NO) za indikaciju eksternog alarma (230V maks. 2A)
  1 RS 485 ulaz/izlaz
  1 Eternet RJ45 utičnica za utikač
  1 USB glavna utičnica za utikač
  Stezni priključci u PowerCube za direktno ožičenje

  Zaštita:

  IP 54 prema EN 60529

  Mehanički priključci:

  Sin1/Sin2: ulaz iz sistema G3/4"
  Sout: izlaz ka sistemu G3/4"
  Swm: voda za dopunu G3/4"
  Sv: priključak posude G1 1/4"

  Materijal:

  Metalne komponente sa srednjim kontaktom: ugljenični čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, AMETAL®, mesing, crveni mesing.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Tehnički opis – Ekspanzione posude

  Namena:

  Samo zajedno sa kontrolnom jedinicom TecBox.
  Pogledajte Primenu u tehničkom opisu-kontrolna jedinica TecBox.

  Medij:

  Neagresivan, netoksičan fluid. Dodatak antifriza do 50%.

  Pritisak:

  Min. dopušten pritisak, PSmin: 0 bar
  Maks. dopušten pritisak, PS: 2 bar.

  Temperatura:

  Maks. dopuštena temperatura vreće, TB: 70°C
  Min. dopuštena temperatura vreće, TBmin: 5°C
  Za PED namenu:
  Maks. dopuštena temperatura, TS: 120°C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: -10°C

  Materijal:

  Čelik. Boja berilijum.
  Vazdušno nepropusna butil vreća prema EN 13831.

  Transport i skladištenje:

  U prostorijama koje se greju, suvim prostorijama.

  Standardi:

  Konstruisano u skladu sa PED 2014/68/EU.

  Garantni period:

  Transfero TG, TG...E: 5 godina garancije na vazdušno nepropusnu vreću.
  Transfero TU, TU...E: 5 godina garancije na posudu.

  Kontrolna jedinica TecBox, Transfero TVI Connect Grejanje

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 2 pumpe. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prestrujni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  Transfero TVI.2 EH Connect

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 2 pumpe. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prestrujni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  1 elektromagnetni ventil i 1 vodomer za dopunu vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  EAN
  Kataloški broj
  TVI 19.2 EH
  751
  1086
  601
  132
  5,2
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636927
  301032-90600
  TVI 25.2 EH
  751
  1258
  601
  150
  6,8
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636729
  301032-90700

  T = Dubina uređaja

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 1 pumpa. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prestrujni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  Transfero TVI.1 EH Connect

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 1 pumpa. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prestrujni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  1 elektromagnetni ventil i 1 vodomer za dopunu vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  EAN
  Kataloški broj
  TVI 19.1 EH
  570
  1086
  601
  85
  2,6
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636767
  301032-80600
  TVI 25.1 EH
  570
  1258
  601
  94
  3,4
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636712
  301032-80700
  Kontrolna jedinica TecBox, Transfero TVI Connect Hlađenje

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 1 pumpa. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prelivni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  Transfero TVI.1 EHC Connect

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 1 pumpa. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prelivni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  1 elektromagnetni ventil i 1 vodomer za dopunu vode.

  Izolacija hlađenja sa zaštitom od kondenzacione vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  EAN
  Kataloški broj
  TVI 19.1 EHC
  570
  1086
  601
  87
  2,6
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636736
  301033-00600
  TVI 25.1 EHC
  570
  1258
  601
  96
  3,4
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636743
  301033-00700

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 2 pumpe. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prelivni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  Transfero TVI.2 EHC Connect

  Precizno održavanje pritiska ±0,2 bar. 2 pumpe. 1 prestrujni ventil i 2 elektromotorna ventila za degazaciju i održavanje pritiska. 1 prelivni ventil za održavanje pritiska vršnog opterećenja.

  1 elektromagnetni ventil i 1 vodomer za dopunu vode.

  Izolacija hlađenja sa zaštitom od kondenzacione vode.

  Tip
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  EAN
  Kataloški broj
  TVI 19.2 EHC
  751
  1086
  601
  135
  5,2
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636750
  301033-10600
  TVI 25.2 EHC
  751
  1258
  601
  153
  6,8
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636934
  301033-10700

  T = Dubina uređaja

  dpu = Opseg radnog pritiska

  *) Rad pumpe

  Ekspanzione posude, Transfero TU/TU...E

  Primarna posuda. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje set za montažu na vodenoj strani.

  Transfero TU

  Primarna posuda. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje set za montažu na vodenoj strani.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  EAN
  Kataloški broj
  2 bar (PS)
  TU 200
  200
  500
  1339
  1565
  36
  Rp 1 1/4
  7640148631594
  713 1000
  TU 300
  300
  560
  1469
  1690
  41
  Rp 1 1/4
  7640148631600
  713 1001
  TU 400
  400
  620
  1532
  1760
  58
  Rp 1 1/4
  7640148631617
  713 1002
  TU 500
  500
  680
  1627
  1858
  68
  Rp 1 1/4
  7640148631624
  713 1003
  TU 600
  600
  740
  1638
  1873
  78
  Rp 1 1/4
  7640148631631
  713 1004
  TU 800
  800
  740
  2132
  2360
  99
  Rp 1 1/4
  7640148631648
  713 1005

  VN = Nominalna zapremina

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Sekundarna posuda.Uključuje set za montažu na vodenoj strani, orebreno crevo i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Transfero TU...E

  Sekundarna posuda.
  Uključuje set za montažu na vodenoj strani, orebreno crevo i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Tip
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  EAN
  Kataloški broj
  2 bar (PS)
  TU 200 E
  200
  500
  1339
  1565
  35
  Rp 1 1/4
  7640148631655
  713 2000
  TU 300 E
  300
  560
  1469
  1690
  40
  Rp 1 1/4
  7640148631662
  713 2001
  TU 400 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp 1 1/4
  7640148631679
  713 2002
  TU 500 E
  500
  680
  1627
  1868
  67
  Rp 1 1/4
  7640148631686
  713 2003
  TU 600 E
  600
  740
  1638
  1873
  75
  Rp 1 1/4
  7640148631693
  713 2004
  TU 800 E
  800
  740
  2132
  2360
  98
  Rp 1 1/4
  7640148631709
  713 2005

  VN = Nominalna zapremina

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Ekspanzione posude, Transfero TG/TG...E

  Primarna posuda. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje set za montažu na vodenoj strani.

  Transfero TG

  Primarna posuda. Merna stopa za merenje sadržaja. Uključuje set za montažu na vodenoj strani.

  Tip*
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  EAN
  Kataloški broj
  2 bar (PS)
  TG 1000
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  Rp 1 1/4
  7640148631716
  713 1006
  TG 1500
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  Rp 1 1/4
  7640148631723
  713 1007
  TG 2000
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  Rp 1 1/4
  7640148631730
  713 1012
  TG 3000
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  Rp 1 1/4
  7640148631747
  713 1009
  TG 4000
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  Rp 1 1/4
  7640148631754
  713 1010
  TG 5000
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  Rp 1 1/4
  7640148631761
  713 1011

  VN = Nominalna zapremina

  *) Posebne posude na zahtev.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  **) Tolerancija 0/-100.

  Sekundarna posuda.Uključuje set za montažu na vodenoj strani, orebreno crevo i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Transfero TG...E

  Sekundarna posuda.
  Uključuje set za montažu na vodenoj strani, orebreno crevo i pregradnim ventilom sa kugla ventilom za brzo pražnjenje.

  Tip*
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  EAN
  Kataloški broj
  2 bar (PS)
  TG 1000 E
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631778
  713 2006
  TG 1500 E
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631785
  713 2007
  TG 2000 E
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631792
  713 2012
  TG 3000 E
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631808
  713 2009
  TG 4000 E
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631815
  713 2010
  TG 5000 E
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  Rp 1 1/4
  G3/4
  7640148631822
  713 2011

  VN = Nominalna zapremina

  SW = Pražnjenje

  *) Posebne posude na zahtev.

  **) Tolerancija 0/-100.

  ***) Maks. visina kada je posuda povezana. Tolerancija 0/-100.

  Pregradni ventil za amortizacionu-bafer posudu

  Unutrašnji navoj na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.

  Pregradni ventil DLV

  Unutrašnji navoj na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.na obe strane, ravno zaptivanje za direktno povezivanje na sve odgovarajuće ekspanzione posude.

  Tip
  PS
  [bar]
  L
  m
  [kg]
  S
  SG
  SW
  EAN
  Kataloški broj
  DLV 25
  16
  100
  0,54
  Rp1
  G1
  G3/4
  7640148638586
  535 1436
  Akumulaciona posuda

  Cilindrični oblik

  Statico SH

  Cilindrični oblik

  Tip
  VN
  [l]
  p0
  [bar]
  D
  H
  m
  [kg]
  S
  EAN
  Kataloški broj
  25 bar (PS), 100°C (TS)
  SH 150.25
  150
  4
  500
  1070
  71
  R1 1/4
  7640161636989
  301012-01300
  SH 300.25
  300
  4
  640
  1323
  126
  R1 1/4
  7640161637160
  301012-01600

  VN = Nominalna zapremina

  **) Tolerancija 0 /+35

  Pleno P moduli za dopunu vode

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R blokatora povratnog toka i Pleno P AB5 modula, EN 1717 klasa zaštite 5.

  Pleno P AB5 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R blokatora povratnog toka i Pleno P AB5 modula, EN 1717 klasa zaštite 5.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5 R
  10
  220
  280
  1000
  3,8
  200
  7640161630161
  813 3330

  qwm = protok vode za dopunu

  T = Dubina uređaja

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717. Veza (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM i u kombinaciji sa Pleno Refill modulima. Ima zapornu, nepovratnu, funkciju filtera i tip BA blokator povratnog toka (klasa zaštite 4) u skladu sa EN 1717.
  Veza (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  * maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento V/VI i Transfero TV/TVI
  ** maksimalna prosečna vrednost vode za dopunu koja se degazira sa Vento Compact
  *** kada se koristi limiter protoka sa kertridžima za tretman vode niskog protoka
  **** za kombinaciju sa Pleno PX/PIX videti q(pw-pout) dijagram u Pleno Connect katalogu

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Pleno P AB5

  Hidraulička jedinica za dopunu vode za rad sa uređajem Vento/Transfero Connect. Sastoji se od zaštitnog rezervoara AB (klasa zaštite 5) u skladu sa EN 1717. Za instalaciju na pozadini svake jedinice. Može se koristiti za module za omekšavanje drugih dobavljača koji ne ispunjavaju uslov qwm min 1300 l/h i stoga se ne mogu direktno povezati.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Kataloški broj
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  200
  7640161630154
  813 3320
  Pleno Refill

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  Pleno Refill Demin

  Hidraulička jedinica za desalinizaciju vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za desalinizaciju ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630512
  813 3270

  → = Smer proticanja

  Hidraulička jedinica za omekšavanje vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za omekšavanje ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  Pleno Refill

  Hidraulička jedinica za omekšavanje vode zajedno sa Vento/Transfero Connect Tec kutijama. Filter sa mrežicom od 25 µm radi zaštite hidroničnog sistema. Boca za omekšavanje ispunjena smolom visokog kvaliteta.

  3/4” obrtna matica, 3/4” spoljni namotaj pogodan za ravnu zaptivku.
  Nominalni pritisak: PS 8
  Maks. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Kataloški broj
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  9,1
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630499
  813 3230

  Transfero_TVI_dual_pump

  Izaberite format PRUZMITE

  Transfero_TVI_both_versions

  Izaberite format PRUZMITE

  Transfero_TVI_single_pump

  Izaberite format PRUZMITE

  30103290600

  Izaberite format PRUZMITE

  30103280600

  Izaberite format PRUZMITE

  Schemi