Egenskaper och fördelar

  2 i 1

  Den enda tryckhållningsenheten med integrerad cyklonisk vakuumavgasning.

  Effektivare, cyklonisk vakuumavgasning

  Minst 50 % effektivare än de flesta andra vakuumavgasningssystem.

  Enkel idrifttagning, fjärrstyrning och felsökning

  Automatisk kalibrering och standardanslutningar mot vår IMI Webserver och BMS via Modbus.

  Teknisk beskrivning - Styrenhet TecBox

  Användningsområde:

  Värme-, kyl- och solfångarsystem.
  För system enligt EN 12828, SWKI 93-1, solvärmesystem enligt EN 12976, ENV 12977 med extern temperaturvakt vid eventuellt strömbortfall.

  Medie:

  Icke aggressivt eller icke giftig vätska.
  Eten- eller propylenglykolbaserat frostskyddsmedel upp till 50 %.

  Tryck:

  Min tillåtet tryck, PSmin: -1 bar
  Max tillåtet tryck, PS: 25 bar

  Temperatur:

  Max tillåten temperatur, TS: 90°C
  Min tillåten temperatur, TSmin: 0°C

  Max tillåten omgivningstemperatur, TA: 40°C
  Min tillåten omgivningstemperatur, TAmin: 5°C

  Noggrannhet:

  Tryckhållning med precision ± 0.2 bar.

  Spänning:

  Matarspänning: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
  Intern matarspänning: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

  Elanslutningar:

  Extern uppsäkring efter behov och lokala installationsföreskrifter
  4 potentialfria utgångar (NO) för extern larmindikering (230 V max 2 A)
  1 RS 485 in/ut
  1 Ethernetingång, RJ45
  1 USB-port
  Kopplingsskena i PowerCube för ledningsdragning

  Skyddsklass:

  IP 54 enligt EN 60529

  Mekaniska anslutningar:

  Sin1/Sin2: inlopp från system G3/4"
  Sout: utlopp till system G3/4"
  Swm: anslutning för vattenpåfyllning G3/4"
  Sv: kärlanslutning G1 1/4"

  Material:

  Metallkomponenter med mediekontakt: kolstål, gjutjärn, rostfritt stål, AMETAL®, mässing, brons.

  Transport och förvaring:

  I frostfria, torra utrymmen.

  Standard:

  Konstruerad enligt
  LV-D. 2014/35/EU
  EMC-D. 2014/30/EU

  Igångkörning och service

  Ifyllt igångkörningsprotokoll krävs för att ev. garanti ska kunna åberopas. Igångkörningsprotokollet ska vara signerat av installatör/servicepartner med erforderlig kunskap.
  Dessa produkter bör årligen underhållas och kontrolleras. För detta rekommenderar vi kontakt med någon av vara Servicepartners.

  Teknisk beskrivning - Expansionskärl

  Användningsområde:

  Bara tillsammans med stryenhet TecBox.
  Se användningsområde under Teknisk beskrivning - Styrenhet TexBox.

  Medie:

  Icke aggressivt eller icke giftig vätska.
  Eten- eller propylenglykolbaserat frostskyddsmedel upp till 50 %.

  Tryck:

  Min tillåtet tryck, PSmin: 0 bar
  Max tillåtet tryck, PS: 2 bar

  Temperatur:

  Maximalt tillåten bälgtemperatur, TB: 70 °C
  Minsta tillåtna bälgtemperatur, TBmin: 5 °C


  För PED-avsikt:
  Maximalt tillåten temperatur, TS: 120 °C
  Minsta tillåtna temperatur, TSmin: -10 °C

  Material:

  Stål. Färg beryllium.
  Airproof butylbälg enligt EN 13831.

  Transport och förvaring:

  I frostfria, torra utrymmen.

  Standard:

  Konstruerad enligt PED 2014/68/EU.

  Garanti:

  Transfero TU, TU...E: 5 års garanti på hela kärlet.
  Transfero TG, TG...E: 5 års garanti på den diffusionstäta butylbälgen.

  Styrenhet TecBox, Transfero Connect TVI värme

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. 1 överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

  Transfero TVI.2 EH Connect

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. 1 överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

  En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  TVI 19.2 EH
  751
  1086
  601
  132
  5,2
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636927
  301032-90600
  TVI 25.2 EH
  751
  1258
  601
  150
  6,8
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636729
  301032-90700

  T = Enhetens totaldjup

  dpu = Arbetstrycksområde

  *) Pumpdrift

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. 1 spillventil för tryck vid toppbelastning.

  Transfero TVI.1 EH Connect

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. 1 spillventil för tryck vid toppbelastning.

  En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  TVI 19.1 EH
  570
  1086
  601
  85
  2,6
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636767
  301032-80600
  TVI 25.1 EH
  570
  1258
  601
  94
  3,4
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636712
  301032-80700
  Styrenhet TecBox, Transfero Connect TVI kyla

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. En spillventil för trycksättning vid toppbelastning.

  Transfero TVI.1 EHC Connect

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 1 pump. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. En spillventil för trycksättning vid toppbelastning.

  En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

  Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr.
  TVI 19.1 EHC
  570
  1086
  601
  87
  2,6
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636736
  301033-00600
  TVI 25.1 EHC
  570
  1258
  601
  96
  3,4
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636743
  301033-00700

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. En överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

  Transfero TVI.2 EHC Connect

  Tryckhållning med precision ± 0,2 bar. 2 pumpar. 1 överströmningsventil och 2 motorventiler för avluftning och trycksättning. En överströmningsventil för trycksättning vid toppbelastning.

  En magnetventil och en vattenmätare för vattenpåfyllning.

  Kylisolering med skydd mot vattenkondensering.

  Typ
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  dpu
  [bar]
  SPL
  [dB(A)]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  TVI 19.2 EHC
  751
  1086
  601
  135
  5,2
  6,5-15,5
  ~60*
  7640161636750
  301033-10600
  TVI 25.2 EHC
  751
  1258
  601
  153
  6,8
  10,5-20,5
  ~60*
  7640161636934
  301033-10700

  T = Enhetens totaldjup

  dpu = Arbetstrycksområde

  *) Pumpdrift

  Expansionskärl, Transfero TU/TU...E

  Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan

  Transfero TU

  Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan

  Typ
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  2 bar (PS)
  TU 200
  200
  500
  1339
  1565
  36
  Rp 1 1/4
  553 17 60
  7640148631594
  713 1000
  TU 300
  300
  560
  1469
  1690
  41
  Rp 1 1/4
  553 17 61
  7640148631600
  713 1001
  TU 400
  400
  620
  1532
  1760
  58
  Rp 1 1/4
  553 17 62
  7640148631617
  713 1002
  TU 500
  500
  680
  1627
  1858
  68
  Rp 1 1/4
  553 17 63
  7640148631624
  713 1003
  TU 600
  600
  740
  1638
  1873
  78
  Rp 1 1/4
  553 17 64
  7640148631631
  713 1004
  TU 800
  800
  740
  2132
  2360
  99
  Rp 1 1/4
  553 17 65
  7640148631648
  713 1005

  VN = Nominell volym

  ***) Max höjd vid lutat kärl. Tolerans 0 /-100.

  Sekundärkärl.Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan och flexibel slang och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

  Transfero TU...E

  Sekundärkärl.
  Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan och flexibel slang och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

  Typ
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  2 bar (PS)
  TU 200 E
  200
  500
  1339
  1565
  35
  Rp 1 1/4
  553 17 66
  7640148631655
  713 2000
  TU 300 E
  300
  560
  1469
  1690
  40
  Rp 1 1/4
  553 17 67
  7640148631662
  713 2001
  TU 400 E
  400
  620
  1532
  1760
  57
  Rp 1 1/4
  553 17 68
  7640148631679
  713 2002
  TU 500 E
  500
  680
  1627
  1868
  67
  Rp 1 1/4
  553 17 69
  7640148631686
  713 2003
  TU 600 E
  600
  740
  1638
  1873
  75
  Rp 1 1/4
  553 17 70
  7640148631693
  713 2004
  TU 800 E
  800
  740
  2132
  2360
  98
  Rp 1 1/4
  553 17 71
  7640148631709
  713 2005

  VN = Nominell volym

  ***) Max höjd vid lutat kärl. Tolerans 0 /-100.

  Expansionskärl, Transfero TG/TG...E

  Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan.

  Transfero TG

  Primärkärl. Mätfot för innehållsmättning. Inklusive monteringssats för anslutning på vattensidan.

  Typ *
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  2 bar (PS)
  TG 1000
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  Rp 1 1/4
  553 17 72
  7640148631716
  713 1006
  TG 1500
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  Rp 1 1/4
  553 17 73
  7640148631723
  713 1007
  TG 2000
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  Rp 1 1/4
  553 17 74
  7640148631730
  713 1012
  TG 3000
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  Rp 1 1/4
  553 17 75
  7640148631747
  713 1009
  TG 4000
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  Rp 1 1/4
  553 17 76
  7640148631754
  713 1010
  TG 5000
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  Rp 1 1/4
  553 17 77
  7640148631761
  713 1011

  VN = Nominell volym

  *) Specialkärl på begäran.

  ***) Max höjd vid lutat kärl. Tolerans 0 /-100.

  **) Tolerans 0 /-100.

  Sekundärkärl.Inklusive flexibel slang för anslutning på vattensidan och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

  Transfero TG...E

  Sekundärkärl.
  Inklusive flexibel slang för anslutning på vattensidan och avtappningsventil med kulventil för snabb avtappning.

  Typ *
  VN
  [l]
  D
  H
  H***
  m
  [kg]
  S
  Sw
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  2 bar (PS)
  TG 1000 E
  1000
  850
  2199
  2210
  280
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 78
  7640148631778
  713 2006
  TG 1500 E
  1500
  1016
  2351
  2381
  360
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 79
  7640148631785
  713 2007
  TG 2000 E
  2000
  1016
  2848
  2876
  640
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 80
  7640148631792
  713 2012
  TG 3000 E
  3000
  1300
  2951
  3016
  800
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 81
  7640148631808
  713 2009
  TG 4000 E
  4000
  1300
  3592
  3633
  910
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 82
  7640148631815
  713 2010
  TG 5000 E
  5000
  1300
  4216
  4275
  1010
  Rp 1 1/4
  G3/4
  553 17 83
  7640148631822
  713 2011

  VN = Nominell volym

  SW = Avtappning

  *) Specialkärl på begäran.

  **) Tolerans 0 /-100.

  ***) Max höjd vid lutat kärl. Tolerans 0 /-100.

  Avtappningsventil för buffertkärl

  Invändig gänga på båda sidor, plan tätningsanslutning för direkt anslutning till alla lämpliga expansionskärl.

  Avtappningsventil DLV

  Invändig gänga på båda sidor, plan tätningsanslutning för direkt anslutning till alla lämpliga expansionskärl.

  Typ
  PS
  [bar]
  L
  m
  [kg]
  S
  SG
  SW
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  DLV 25
  16
  100
  0,54
  Rp1
  G1
  G3/4
  553 08 50
  7640148638586
  535 1436
  Buffertkärl

  Cylindrisk form

  Statico SH

  Cylindrisk form

  Typ
  VN
  [l]
  p0
  [bar]
  D
  H
  m
  [kg]
  S
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  25 bar (PS), 100°C (TS)
  SH 150.25
  150
  4
  500
  1070
  71
  R1 1/4
  -
  7640161636989
  301012-01300
  SH 300.25
  300
  4
  640
  1323
  126
  R1 1/4
  -
  7640161637160
  301012-01600

  VN = Nominell volym

  **) Tolerans 0 /+35.

  Pleno P vattenpåfyllningsenheter

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R bakflödesbegränsare och Pleno P AB5 modul, med skyddsklass 5 enligt EN 1717.

  Pleno P AB5 R

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av Pleno P BA4 R bakflödesbegränsare och Pleno P AB5 modul, med skyddsklass 5 enligt EN 1717.

  Typ
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  AB5 R
  10
  220
  280
  1000
  3,8
  200
  553 49 57
  7640161630161
  813 3330

  qwm = vattenpåfyllnadsflöde

  T = Enhetens totaldjup

  Hydronisk enhet för vattenpåfyllning med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM och i kombination med Pleno Refill-moduler. Har en avstängningsventil, backventil, filter och en typ BA -backflödesbegränsare (skyddsklass 4) enligt EN 1717.Anslutning (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Hydronisk enhet för vattenpåfyllning med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM och i kombination med Pleno Refill-moduler. Har en avstängningsventil, backventil, filter och en typ BA -backflödesbegränsare (skyddsklass 4) enligt EN 1717.
  Anslutning (Swm): G1/2

  Typ
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  553 49 52
  7640161630147
  813 3310

  * maximalt medelvärde för avgasning av påfyllnadsvatten med Vento V/VI och Transfero TV/TVI
  ** maximalt medelvärde för avgasning av påfyllnadsvatten med Vento Compact
  *** vid användning av flödesbegränsare för drift med lågflödes vattenbehandlingspatroner
  **** för kombination med Pleno PX/PIX se q (pw-pout) diagram i Pleno Connect datablad

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av en urskijlningstank typ AB (skyddsklass 5) enligt EN 1717. För installation på baksidan av varje enhet. Kan användas till vattenbehandlingsenheter av annat fabrikat som inte uppfyller kraven på qwm min 1300 l/h och därför inte kan vara direktanslutna.

  Pleno P AB5

  Enhet för vattenpåfyllning i drift med Vento/Transfero Connect. Består av en urskijlningstank typ AB (skyddsklass 5) enligt EN 1717. För installation på baksidan av varje enhet. Kan användas till vattenbehandlingsenheter av annat fabrikat som inte uppfyller kraven på qwm min 1300 l/h och därför inte kan vara direktanslutna.

  Typ
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  RSK nr
  EAN
  Artikelnr
  AB5
  10
  220
  280
  1000
  1,83
  200
  553 49 56
  7640161630154
  813 3320
  Pleno Refill

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Avmineraliserings behållare fylld med kvalitativ harts.

  Pleno Refill Demin

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Avmineraliserings behållare fylld med kvalitativ harts.

  3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
  Nominellt tryck: PS 8
  Max. arbetstemperatur: 45°C
  Min. arbetstemperatur: > 4°C

  Typ
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikelnr
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630512
  813 3270

  → = Flödesriktning

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Mjukgörande behållare fylld med kvalitativ harts.

  Pleno Refill

  Enhet för avhärdning tillsammans med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 µm öppning för att skydda det vattenburna systemet. Mjukgörande behållare fylld med kvalitativ harts.

  3/4” lekande mutter, 3/4” utv gga för planpackning.
  Nominellt tryck: PS 8
  Max. arbetstemperatur: 45°C
  Min. arbetstemperatur: > 4°C

  Typ
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Artikelnr
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  455
  9,1
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  455
  13
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  455
  16,2
  7640161630499
  813 3230

  Transfero_TVI_dual_pump

  Välj ett format Ladda ner

  Transfero_TVI_both_versions

  Välj ett format Ladda ner

  Transfero_TVI_single_pump

  Välj ett format Ladda ner

  30103290600

  Välj ett format Ladda ner

  30103280600

  Välj ett format Ladda ner

  Ritningar