1-dags styrventilsutbildning

Vill du lära dig mer om framtidens injusteringslösningar och hur de integrerar med styrsystemen. Denna 1-dags kurs ger dig både praktisk och teoretisk inblick i olika styrlösningar.

Allt du behöver veta om kursen

Kursen vänder sig till som konstruerar, installerar, underhåller och driftsätter VVS-system. 

Efter avslutad kurs kan du:

  • Skillnaden mellan manuell, PIBCV och TA-smart styrning
  • Optimera styrsystemen utifrån energieffektivitet
  • Välja och konfigurera digitala ställdonen TA-Slider

Kunskapskrav: 2-dagars utbildning i hydroniska system eller motsvarande erfarenhet 

Längd: 1 dag

Tid: 09:00-16:00

Kurspris: 2000 kr/person inklusive lunch samt kursdokumentation

Kursinnehåll:

  • Manuell styrning
  • PIBCV-styrning
  • TA-Smart styrning
  • TA-Slider digitala ställdon
  • Praktiska övningar i konfigurering, idrifttagning mm

Deltagarantalet är max 8 personer per kurs. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid få anmälningar.
Anmälan är bindande. Vid förhinder kontakta kursledaren. Vid utebliven avanmälan debiteras kursavgiften.