Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater