Framtidssäkrad styrning med TA-Smart

 

Vi introducerar nu TA-Smart, en adaptiv styrventilslösning som reglerar flöde och effekt.

Vad är TA-Smart?​

TA-SMART är en adaptiv 2-vägs styrventil med unikt formad EQM-karakteristik samt med möjlighet att mäta flöde, temperaturer och effekt. Den fungerar som en styrventil, ställdon, regulator och temperatursensor i en som samma enhet.

TA-Smart

 

 

 

 

 

 

 

Den inbyggda ultraljudsmätningen ger en mycket noggrann flödesmätning. Eftersom åttio procent av en styrventils drift är vid väldigt låga effekt-och flödesbehov är det viktigt att en styrventil är noggrann även vid små flöden. TA-SMART är därför utvecklad för att klara detta med stor noggrannhet ända ner till 1 procent av dess nominella flöde, vilket leder till en energieffektiv drift av värme- och kylsystem. 

Med TA-SMART får fastighetsägare en bättre inomhuskomfort till lägre energiomsättning. Då den kontinuerligt mäter temperatur, flöde och effekt i systemet bidar den också till bättre driftskontroll och enkel felsökning.