Vanliga problem i värmesystem och hur de åtgärdas

När värmesystemen stängs av efter vintern är det ett perfekt tillfälle att se över systemet och åtgärda eventuella problem.

Små relativt enkla underhållsåtgärder kan göra stor skillnad på inomhuskomforten, energikostnaderna och systemets livslängd.

Se våra tips

Genom att ta tag i de små problemen när de uppstår kan man undvika oplanerade driftstopp och att energi går till spillo. Vi har sammanställt några av de vanligaste problemen och hur du bäst åtgärdar dem i den två-sidiga broschyren som du kan ladda ner nedan. Några vanliga problem är:

  • Susande oljud från systemet
  • Alla rum når inte önskad inomhus-temperatur. 
  • Ventiler och systemkomponenter sätter igen.

Ladda ner checklistan

Maintenance