Nya kompakta avgasare

Vår avgasarfamilj Vento välkomnar nu två nya medlemmar, Simply Vento och Vento Compact. Båda bygger på den effektiva cyklontekniken.

​Simply Vento

Simply vento Simply Vento är en cyklonisk vakuumavgasare för värmesystem. Cyklontekniken ger en snabbare och effektivare vakuumavgasning. Kontrollenheten BrainCube Connect möjliggör kommunikation med BMS-system och andra BrainCubes. Dessutom är det möjligt att fjärrstyra eller fjärravläsa avgasningssytemet via internet.

 

Vento Compact

vento compact Vento Connect Compact är en cyklonisk vakuumavgasare för värme-, kyl- och solfångarsystem. Den skall användas när hög prestanda, kompakthet och noggrannhet prioriteras. Kontrollenheten BrainCube Connect möjliggör kommunikation med BMS-system och andra BrainCubes. Dessutom är det möjligt att fjärrstyra eller fjärravläsa avgasningssytemet via internet.

 

Varför skall VVS-system avgasas?

Gaser är en utav VVS-systems värsta fiender. Gaser kan orsaka många problem i värme- och kylsystem som korrosion, smuts, oljud, cirkulationsproblem och minskning av värmeprestandan. För en effektiv, eknomisk och problemfri drift är det viktigt att få bort gaser ur systemet.

Hur gaser kommer in i systemet, hur de beter sig och hur de kan avlägnas har vi beskrivit i vår Handbok som heter just Luft.

Se vårt webinar Avgasning av hydroniska kyl- och värmesystem