KOMPAKT MÖTER SMART
Optimal flödesreglering i varje terminal

TA-Ctrl-X


 

TA-Ctrl-X är en adapterande styrventil för mindre apparater. Tack vare kontinuerlig mätning och loggning av flöde och temperaturer möjliggör det diagnostik och övervakning av det hydroniska systemet via din smarta enhet och/eller BMS.


 

Mäter

Kontinuerlig mätning och loggning av flöde och temperatur.

 

Kommunicerar

Trådlös digital driftsättning och diagnostik via Bluetooth med app.

Styr

Flexibel flödesreglering. Proportionell (0-10 V), Modbus samt on/off reglering (24V/0V)

Produktbeskrivning

2-vägs tryckoberoende styrventil för mindre apparater med möjlighet att injustera och mäta flöde och temperatur utan specialutrustning

Enkel driftsättning och förvaltning genom trådlös kommunikation direkt med din smartenhet (iOS/Android). Unik flödesmätning säkerställer noggrann tryckoberoende flödesreglering. Kontinuerlig flödes- och temperaturmätning, möjliggör återkoppling av flöde och temperatur via Modbus-kommunikation eller trådlöst till din smartenhet med historisk data för diagnostik.

Egenskaper

🔸 Maximal prestanda – minimal energiomsättning - kontinuerlig mätning av flöde och temperatur för optimal flödesreglering.

🔸Snabb injustering och konfigurering via Bluetooth med smart enhet underlättar driftsättningen och spar tid.

🔸Proaktiv drift och underhåll
Tack vare kontinuerlig mätning och loggning av flöde och temperatur kan eventuella brister åtgärdas innan de leder till klagomål från hyresgäster och dyra serviceåtgärder.

Typ av installationer

kontor og hotell_Office and hotel

Kontor och hotell

Driftsättning efter inflyttning

Hantering av klagomål på distans

Etappvis injustering möjlig

Datacenter

Datacenter

Optimering under drift

Enklare injustering

Logistikcenter

Logistikcenter

Injustering och diagnostik från golvet, för effektiv och säker driftsättning

sjukhus_hospital

Sjukhus

Injustering och diagnostik utan åtkomst till ventilerna.

Applikationer

Kylbaffel

Kylbaffel

Fläktluftkylare-/ värmare

Fläktluftkylare-/ värmare

Shuntar

Shuntar

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat

Injustering med TA-Ctrl-X är snabbt, enkelt och säkert. Se själv.

TA-Ctrl-X vs traditionell injustering