6 insikter om energi som hjälper till att göra din fastighet mer energieffektiv

När det kommer till renoveringar för att få en mer energieffektiv fastighet är det oftast klokt att börja med VVS-systemet. I de flesta fall finns de största besparingarna här. Vi på IMI Hydronic arbetar med att enerigeffektivisera VVS-system och vi har över 100 års erfarenhet inom detta område.  Vi delar gärna vår kunskap, här några insikter om hur vi kan få vårt VVS-system att arbeta mer energieffektivt. 

Insikt 1: Om rumsmedeltemperaturen i ett värmesystem är 1 °C högre ökar byggnadens energianvändning med 6 till 11 %

Vid uppvärmning är överkonsumtionen av värme i en byggnad direkt kopplad till temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen.

Stabil och noggrann rumstemperaturreglering ger högre komfort och det är ett av de mest effektiva sätten att minska byggnadens energiförbrukning.

Insikt 2: Om rumsmedeltemperaturen i ett kylsystem är 1 °C lägre ökar det byggnadens energianvändning med 12
till 18 %.

Om rumstemperaturen i en fastighet med kylsystem är till exempel 23 °C istället för 24 °C (1 °C för låg) ger det en ökad användning som är direkt knuten till byggnadens behov (intern och extern värmevinst).

Insikt 3: Energianvändningen kan minskas genom att minska uppvärmningen eller kylningen i rummet under perioder då rummet inte används eller under natten.

Central driftändring kombinerat med lokal rumsreglering kan ge en minskad energianvändning på upp till 20 %

Insikt 4: Utbyte av gamla termostater (från 1988 och tidigare) mot moderna termostater kan spara upp till 7 % energi

Vi har termostater för alla typer av byggnader och applikationer, från en elegant termostat till handdukstorken till en robust termostat för skolbyggnaden. Gemensamt för dem alla är att de är hållbara och har noggrann reglering

 

Insikt 5: Jämfört med manuella ventiler ger termostatventiler på radiatorerna en minskad energianvändning på upp till 28 %.

IMI TA:s termotatventil Eclipse har inbyggd flödesreglering vilket gör injusteringen enkel och regleringen noggrann. När Eclipse ventilen har ställts in på rätt värde kommer det önskade flödet inte att överskridas oavsett differenstryck.

Insikt 6: Ett väl injusterat värme- eller kylsystem kan ge minskad energianvändning på upp till 35 %.

Vi hoppas att du tyckte att denna information var användbar och att du nu fått några idéer om hur du kan få ditt hem mer energieffektivt.

Kontakta en rörinstallatör och fråga om IMI Hydronic produkter och lösningar!

Vill du läsa mer om du kan energieffektivisera ditt VVS-system?

I vår Energifaktahandbok hittar du 20 insikter om hur VVS-system kan optimeras för att bli mer energieffektiva. 

Upptäck våra produkter och lösningar för ett energieffektivt hem

Hydronisk injustering med automatisk flödesbegräsning

Pålitlig, noggrann och enkel injustering med Eclipse, vår termostatventil med inbyggd flödesreglering.

7 förbättringar som sänker kostnaden för uppvärmning

Med stigande energipriser och när systemen för värme, ventilation och luftkonditionering (VVS) svarar för upp till 20 % av världens energianvändning kan även mindre ändringar i dina värme- och kylsystem bidra till att du får lägre energikostnader. Här på IMI Hydronic är vi experter på inomhusklimat och delar gärna med oss av några tips om hur du kan spara energi och ändå få högre komfort inomhus.

Vad kostar bristande komfort?

Är rummen närmast pannan för varma och de längre bort för kalla vid kallt väder? Om du svarat ja kan ditt system behöva injusteras.

En dåligt injusterad anläggning ger inte önskad komfort och arbetar inte under optimala förhållanden.