Vad kostar bristande komfort?

Är rummen närmast värmekällan (t ex värmepump, panna) för varma och de längre bort för kalla vid kallt väder? Om svaret är ja behöver ditt system injusteras. En dåligt injusterat värmesystem ger inte önskad komfort och arbetar inte under optimala förhållanden.

Det betyder att systemet har bristande effektivitet, vilket kommer att påverka underhålls- och energikostnaderna. En utav de bästa åtgärderna du kan göra är att se till att ditt system är korrekt balanserat.

Vad menas med injustering?

Hydronisk injustering är en viktig åtgärd för att få rätt mängd vattenflöde i hela systemet, vilket garanterar att varje rum får rätt effekt under alla driftsförhållanden. Med andra ord med injustering ser vi till att optimera fördelningen av vatten i hela byggnaden för att uppnå maximal komfort till en minimal energikostnad. 

Varför är det inte balans i mitt system?

Vattnet väljer alltid den vägen med minst motstånd. Det vill säga, om ett värmesystem inte är injusterat, kommer för mycket flöde att gå till terminalenheter (t ex radiatorer eller luftaggregat) i rum nära värmekällan och pumpen, vilket gör att de blir alltför värma, samtidigt som rum längre bort får för lite flöde, vilket resulterar i sämre komfort.

Hur kan injustering hjälpa mig att minska mina energikostnader?

När värmen är korrekt fördelad i systemet kan medeltemperaturen i hela huset sänkas. För varje grad som medeltemperaturen sänks reduceras fastighetens energianvändning med mellan 6 till 11%.

Ermostatventilerna gör finjusteringen i rummen men det är injusteringen som gör grovjobbet. Med injustering ser vi till att hålla lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpen effekt vilket i sin tur minskar energiomssättningen. 

En minskning av energianvändningen med 20 till 35% och en återbetalningstid på mellan 6 och 12 månader är inte ovanligt. Korrekt injusterade system gör livet behagligare för hyresgästerna, minskar byggnadens kostnader och minimerar påverkan på vår miljö. Win-win för alla med andra ord!

Visste du att?

1°C  mer eller mindre i ett enskilt rum gör sällan någon skillnad när det gäller upplevd komfort eller energikostnader. Men när medeltemperaturen i fastigheten är fel blir det kostsamt.  1°C över 20°C ökar uppvärmningskostnaderna med minst  5-8%. En grad under 23°C  ökar kostnaderna för kyla med mellan 10 and 16%.

Hydronisk injustering med automatisk flödesbegräsning

Pålitlig, noggrann och enkel injustering med Eclipse, vår termostatventil med inbyggd flödesreglering.

6 energifakta som gör ditt hem energieffektivare

När det kommer till renoveringar för att få en mer energieffektiv fastighet är det oftast klokt att börja med VVS-systemet. I de flesta fall finns de största besparingarna här. Vi på IMI Hydronic arbetar med att enerigeffektivisera VVS-system och vi har över 100 års erfarenhet inom detta område.  Vi delar gärna vår kunskap, här några insikter om hur vi kan få vårt VVS-system att arbeta mer energieffektivt. 

7 förbättringar som sänker kostnaden för uppvärmning

Med stigande energipriser och när systemen för värme, ventilation och luftkonditionering (VVS) svarar för upp till 20 % av världens energianvändning kan även mindre ändringar i dina värme- och kylsystem bidra till att du får lägre energikostnader. Här på IMI Hydronic är vi experter på inomhusklimat och delar gärna med oss av några tips om hur du kan spara energi och ändå få högre komfort inomhus.